Meny

Pågående forsknings- och utvecklingsarbeten

2019-02-08

Delaktighetsmodellen 

Delaktighetsmodellen (DMO) är ett av flera arbetssätt som kan användas för att öka brukares delaktighet och inflytande. Genom delaktighetsslingan stöds och övas brukarnas förmåga att uttrycka och formulera sina behov och önskemål tillsammans med andra brukare som de delar vardagen med. För kommande utbildningar till Vägledare i Delaktighetsmodellen se Metodplattform i samverkan.