Meny
10024828-pine-branch-with-cone tallkvist och kotte_omgjord.jpg

Regionala samverkans- och stödstrukturers roll i kunskapsstyrningen inom socialtjänsten

Sedan 2010 har regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) utvecklats för att stödja kunskapsutvecklingen inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård. I det här projektet undersöks RSS roll i kunskapsstyrningen samt förväntningar och utmaningar från ett regionalt perspektiv.

  1. kunskapsstyrningen inom socialtjänsten.
Förväntningar och utmaningar sett ur ett regionalt perspektiv.
kunskapsstyrningen inom socialtjänsten.
Förväntningar och utmaningar sett ur ett regionalt perspektiv.
kunskapsstyrningen inom socialtjänsten.
Förväntningar och utmaningar sett ur ett regionalt perspektiv.
Regionala samverkans
-
och stödstrukturers roll i kunskapsstyrningen inom
socialtjänsten. Förväntningar och utmaningar sett ur ett regionalt perspektiv.
Regionala samverkans
-
och stödstrukturers roll i kunskapsstyrningen inom
socialtjänsten. Förväntningar och utmaningar sett ur ett regionalt perspektiv.
Regionala samverkans
-
och stödstrukturers roll i kunskapsstyrningen inom
socialtjänsten. Förväntningar och utmaningar sett ur ett regionalt perspektiv.
Regionala samverkans
-
och stödstrukturers roll i kunskapsstyrningen inom
socialtjänsten. Förväntningar och utmaningar sett ur ett regionalt perspektiv.
Regionala samverkans
-
och stödstrukturers roll i kunskapsstyrningen inom
socialtjänsten. Förväntningar och utmaningar sett ur ett regionalt perspektiv.

Projektet finansieras av Forte och utlysningen "Forskning om välfärdens kvalitet, organisation och processer 2017". Det är ett treårigt projekt som startar i december 2017. Projektet genomförs i samarbete mellan Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och FoUI Norrbottens Kommuner.

Syftet med projektet är att öka förståelsen för de regionala stödstrukturernas roll och förutsättningar i de kunskapsstyrningsprocesser som pågår. Fyra delstudier ingår som var och en syftar till:

  • att kartlägga och analysera hur nationella aktörer beskriver förväntningar på RSS som en nyckelaktör och länk i kunskapsstyrningskedjan,
  • att kartlägga och analysera RSS organisatoriska och operativa situation samt regionala representanters syn på RSS roll i kunskapsstyrningskedjan,
  • att kartlägga och analysera hur anställda vid regionala kunskapsmiljöer uppfattar RSS roll i kunskapsstyrningskedjan och aktiviteter som relateras till kunskapsstyrningen, samt
  • fördjupade studier i fyra regioner, om förutsättningar, utmaningar och förväntningar på RSS som en intermedierande länk mellan nationell och lokal nivå i kunskapsstyrningen.