Meny
Blå penna och block.jpg

Studentuppsats i samverkan

Studentuppsats i samverkan är en plattform och kontaktyta för dig som arbetar i kommunal verksamhet, dig som student och dig som arbetar inom akademin. Syftet är att skapa samverkan mellan dessa tre och därigenom underlätta för studenter att skriva sina uppsatser i samverkan med offentlig verksamhet.

Grundtanken är enkel: den frågeställning som bearbetas i studenters studentarbeten är sprungen ur ett faktiskt verksamhetsbehov och även intressant för studenter och lärosätena Syftet är således att kommunala verksamheter ska få nytta av studenters uppsatser i sitt pågående utvecklingsarbete. Nyttan blir ömsesidig då studenters arbete tar avstamp i faktiska verksamhetsfrågor och de får möjligheter att visa upp sig hos en potentiell framtida arbetsgivare. Lärosätet stärker kvalitén i sin utbildning och skapar samtidigt ett praktiknära fokus för både utbildning och fortsatt forskning.

Plattformen har skapats genom ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet och Norrbottens Kommuner, där båda ansvarar för den fortsatta utvecklingen. Samarbetet har därefter utvidgats till Umeå universitet. 

Här kan du läsa mer om vad samarbetet innebär för dig som student eller som arbetar i verksamhet. Här finns en databas med förslag till studentuppsatser som baseras på intresseområden från de kommunala verksamheterna. Du kan också ta del av genomförda studentuppsatser i samverkan. 

Vid frågor, kontakta FoUIs vetenskapliga ledare: 

Benitha Eliasson (socialtjänst) benitha.eliasson@kfbd.se      

Catarina Lundqvist (utbildning och lärande) catarina.lundqvist@kfbd.se

 

 

I filmklippen nedan kan ni ta det av de erfarenheter från pilotprojetet "Examensarbete i Samverkan" som lett fram till denna plattform och samarbetsform Studentuppsats i Samverkan.

Sandra har genomfört sin förskollärarutbildning vid Luleå tekniska universitet och sitt examensarbete i samverkan med förskoleverksamhet. Hon beskriver sina erfarenheter från samarbetet.

Marianne Stenvall, förskolechef vars verksamhet samarbetat med studenter, beskriver värdet av samverkan.   

Studentuppsats i samverkan - En bakgrund