Meny
11083110-northern-lights-aurora-borealis-in-october-northern-sweden.jpg

Genomförda studentuppsatser

Här finns de studentuppsatser som hittills har genomförs i samverkan mellan kommunal verksamhet och studenter.

”Att sträcka sig bortom det lokala och bjuda in världen” – Om förskolepedagogers arbete med hållbar utveckling.

”Att sträcka sig bortom det lokala och bjuda in världen” – Om förskolepedagogers arbete med hållbar utveckling.

 

 Examensarbete i förskollärarprogrammet våren 2017

Föreliggande studie syftade till att synliggöra hur pedagoger inom förskolan beskriver sitt arbete med hållbar utveckling och hur resonemangen utvecklas över tid.

LÄS MER