Meny
16088509-willow-tit-parus-montanus.jpg

Gör en ansökan

Här hittar ni ansökningsformuläret.

Om ni under ansökningsfasen har frågor om hur ansökningsmallen ska fyllas i, eller vill diskutera ert uppslag med någon, så kan ni gärna kontakta FoUI för samtal. FoUI har också tät kontakt med ansvariga vid lärosätena.

Då ni inkommer med en ansökan förbinder ni er även att denna kommer att publiceras som ett sökbart intresseområde vid denna plattform. 

Om det inte blir någon matchning vid årets omgång så kommer er ansökan att ligga kvar och vara sökbar till nästa termin om inte verksamheten meddelar något annat.

Ansökningsformulär Studentuppsats i Samverkan