Meny
1666500-interlocking-stone-driveway.jpg

Hur det fungerar – steg för steg

Ett intresseområde som identifierats i er verksamhet kan omvandlas till en ansökan. Denna presenteras så studenter och deras universitetslärare kan ta del av den.

Här beskrivs de olika stegen i processen och vad som här är centralt för att skapa goda förutsättningar för samarbetet:

 • Som verksamhet ringar ni in ett intresseområde som ni identifierat. Det behöver inte vara avgränsade frågeställningar. I ett senare skede kan dessa formuleras tillsammans med student och hens handledare. 
 • Skicka in er beskrivning i den ansökningsmall som finns HÄR.
 • FoUI Norrbottens Kommuner som ansvarar för plattformen kommer att ta emot er ansökan och ge återkoppling samt förmedla förslaget till relevant kursansvarig.  
 • Om ni under denna ansökningsfas har frågor om hur ansökningsmallen ska fyllas i, eller vill diskutera ert uppslag med någon, så kan ni gärna kontakta FoUI för samtal. FoUI har också tät kontakt med ansvariga vid lärosätena.
 • Matchning: studenter och universitetslärare informeras på olika sätt om inkomna ansökningar. Det sker primärt genom att kursansvarig lärare guidar studenterna via denna plattform. FoUI kan också göra besök vid kursstart för att ge tydliga exempel på vad samarbetet innebär och också konkreta uppsatsuppslag.
 • Studenten kontaktar den angivna personen i ansökan och tillsammans planerar man in ett första möte.
 • Tillsammans diskuteras riktlinjerna för samarbetet, studentens ramar och verksamhetens förutsättningar. Handledaren är redan här införstådd i samarbetet och kan också komma att delta. Bestäm redan här hur och när återkopplingen ska ske, där studenten redovisar sitt arbete för verksamheten. 
 • Studentens arbete genomförs. En grundläggande framgångsfaktor är att dialogen mellan student och verksamhet hålls levande under processens gång.
 • Studenten slutför sin studentuppsats och resultatet presenteras i verksamheten. Återkopplingen kan organiseras på olika sätt. Lika viktig som studentens återkoppling av resultatet till verksamheten är också verksamhetens återkoppling till studenten. Det kan till exempel handla om ett samtal om hur verksamheten tolkar och tänker sig använda resultatet. FoUI kan erbjuda ett stöd i denna slutfas.
 • Studentuppsatser publiceras på universitetets portal och kommer också att spridas vid denna plattform.

 

Några grundläggande villkor är viktiga för samarbetet. 

För att samarbetet ska fungera så krävs från verksamhetens sida att studentarbetet ges utrymme i verksamheten. Det innebär till exempel:

 • Att en utsedd kontaktperson ur personalen har tid att engagera sig och vara en dörröppnare så att studenten får tillträde till verksamheten och möjlighet att prata med personer relevanta för genomförande.
 • Att kontaktpersonen/verksamheten är införstådd med de tidsramar som studenten har att förhålla sig till.
 • Att verksamhetens har en idé om hur resultatet ska kunna återkopplas till verksamheten och också komma till användning.

Program och kurser som vi samarbetar med

 

Information om samarbete med Umeå universitet (socionomprogrammet) kommer inom kort 

Sidan uppdaterad 2018-05-31