Meny
1666500-interlocking-stone-driveway.jpg

Hur det fungerar - steg för steg

Det finns en översiktlig tidsplan som följer det vanliga upplägget i den kurs som gäller för din studentuppsats. Det som tillkommer är att du som student och verksamheten blir aktiva i samarbete med varandra.

Här följer en beskrivning av de olika stegen i samarbetet:

 

  • Olika verksamheter beskriver sitt intresseområde och skickar in en ansökan om samverkan. Dessa är för dig som student sökbara på denna plattform. 
  • Matchning: studenter och universitetslärare informeras på olika sätt om inkomna ansökningar för att hitta möjliga samarbeten. Samtliga intresseområden är publicerade och sökbara på denna plattform. Du som student hittar förhoppningsvis en verksamhets intresseområde som stämmer överens med ditt eget intresse och kursens utrymme.
  • Du som student kontaktar den angivna personen i ansökan och tillsammans planeras ett första möte.
  • Tillsammans diskuteras riktlinjerna för samarbetet, studentens ramar och verksamhetens förutsättningar. Handledaren är redan här införstådd i samarbetet och kan också komma att delta. Bestäm redan här hur och när återkopplingen ska ske, där du som student redovisar ditt arbete för verksamheten.
  • Ditt arbete genomförs. Det är viktigt att dialog förs mellan dig som student och verksamheten under processens gång. Det data som behövs för uppsatsen eller examensarbetet samlas in i den verksamhet som ingår i samverkan.
  • Arbetets resultat presenteras i verksamheten. Återkopplingen kan organiseras på olika sätt. Lika viktig som studentens återkoppling av resultatet till verksamheten är också verksamhetens återkoppling till studenten.
  • Din uppsats eller examensarbete publiceras på universitetets portal och kommer också att spridas vid denna plattform.

 

Några grundläggande villkor är viktiga för samarbetet

För att samarbetet ska fungera behöver verksamheten ge utrymme för studentarbetet, vilket till exempel innebär: 

  • Att en utsedd kontaktperson ur personalen har tid att engagera sig och vara en dörröppnare så att du som student får tillträde till verksamheten och möjlighet att prata med personer relevanta för genomförandet.
  • Att kontaktpersonen/verksamheten är införstådd med de tidsramar som du som student har att förhålla dig till. Du som student har också ett ansvar för dialogen och framför allt om det blir några förändringar i förutsättningarna från din sida.
  • Att verksamheten får möjlighet till inblick i den vetenskapliga arbetsprocess du som student genomgår.

Sidan uppdaterad 2018-01-23