Meny
Vårt FoUI Kartan.png

Samarbeta med oss!

Vill du söka samarbeten eller bolla en utvecklingsidé? Vill du komma i kontakt med andra verksamheter och universitet för samarbete? Behöver du förankra ditt förändringsarbete vetenskapligt? Söker du praktisk vägledning i ditt utvecklingsarbete?

Tillsammans

-  sprider vi kunskap och nya forskningsrön 

-  verkar vi för erfarenhetsutbyten och bygger broar mellan kommunerna 

-  hjälper vi till att fånga upp den enskilda kommunens/verksamhetens specifika behov och förutsättningar

-  ger vi konkret guidning och stöd när teori ska omsättas i praktik

Vill du veta mer?

Läs mer här på vår hemsida eller kontakta FoUI:s medarbetare