Meny

FoUI-café för dig som vill veta mer om ett FoUI-projekt

FoUI café syftar till att muntligen sprida den kunskap som vuxit fram under ett projektet som finansierats med stipendium från FoUI men också att inspirera andra att arbeta i projektform. Vid ett FoUI-café kan du/ni få kunskap om vad projektet handlar om, hur man har gått tillväga och vilka resultat som framkommit under projektet.

Vill du/ni veta mer om något FoUI-projekt som har genomförts finns möjlighet att bjuda in dem som arbetat i projektet för att berätta om sin studie. FoUI står för omkostnader för den inbjudna gästen. Kommunen som anordnar ett FoUI café står för eventuell vikariekostnad, lokal samt förtäring.

Kontakta oss på FoUI så får du veta mer.