Meny

Seminarier

FoUI bjuder in forskare från en rad olika områden för att berätta om sin forskning. Den som vill kan delta på plats på Norrbottens Kommuner, men det går också bra att delta på distans alternativt se seminarierna i efterhand.

Kontakta oss om 

- du har förslag på föreläsare

- du är forskare och vill hålla ett seminarium 

Läs mer här på vår hemsida eller kontakta FoUI:s medarbetare


Webbseminarier våren 2017

Inbjudan att läsa/skriva ut (pdf)

 

Mot en hållbar omvårdnadsutveckling

Sebastian Gabrielsson

28 februari, kl. 13.00-14.00

Sebastian Gabrielsson är lektor i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet. Han kommer att behandla förutsättningar och hinder för god omvårdnad i psykiatrisk vård och omsorg. Vid seminariet lyfts framförallt betydelsen av reflektion och personligt ansvarstagande för att utveckla en omvårdnadspraktik som både främjar återhämtning hos personer med psykisk ohälsa och bidrar till personalens arbetstillfredsställelse.Sebastian disputerade 2015 på avhandlingen ”En moralisk strävan i en demoraliserande kontext: Psykiatrisk slutenvård ur professionella vårdares perspektiv”. Där undersöks hur vårdens innehåll samverkar med dess struktur och kultur. Forskningen utgår från ett omvårdnadsperspektiv vilket innebär fokus på förhållningssätt och åtgärder som med den mänskliga erfarenheten som grund främjar hälsa och välbefinnande.

Lokal: Norrbottens Kommuner / Webbsänt seminarium.

 

Hälsorelaterade erfarenheter och livsvillkor hos unga människor

Ulrika Lögdberg

4 april, kl. 13.00-14.00

Ulrika, doktorand vid hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet, håller ett seminarium om hälsorelaterade erfarenheter och livsvillkor hos unga människor som varken arbetar eller studerar.Vid seminariet berättar Ulrika om resultatet från sin första studie där 16 ungdomar från norra Sverige har intervjuats. Resultatet visar hur de deltagande ungdomarna strävade efter en känsla av tillhörighet samtidigt som de brottades med upplevelser av utanförskap. Vidare bjuder hon in till diskussion om sitt fortsatta avhandlingsarbete och berättar bland annat om metoder som kan användas för att göra unga delaktiga i forsknings- och utvecklingsprojekt med fokus på inkludering i samhället.

Lokal: Norrbottens Kommuner

Hälsa och lärande i skolan

Ylva Backman

Datum meddelas senare

Ylva Backman är doktor i pedagogik och verksam vid Luleå tekniska universitet. Avhandlingen behandlar barns och ungdomars positiva erfarenheter av hälsa och lärande i skolan och relaterar deras erfarenheter till forskningsfronten inom dessa två områden. Ett viktigt perspektiv i hennes forskning är elevers delaktighet. Forskningen indikerar att relationen mellan lärande och hälsa både är stark och komplex. Seminariet behandlar elevers perspektiv på hälsa (psykosocial och fysisk) och lärande i skolan samt hur elevernas egna erfarenheter relaterar till internationell forskning inom området.

Lokal: Norrbottens Kommuner / Webbsänt seminarium


Se tidigare webbseminarier

2016-11-08

SARA CERVANTES

Förskola på vetenskaplig grund. Förskolechefers och ledningsstöds beskrivningar av arbetet med vetenskaplig grund i förskolans praktik Läs mer

Läs rapporten Förskola på vetenskaplig grund

Se inspelat seminarium


 

2016-02-23

NIKLAS EKBERG

Lärares användning av sociala medier Läs mer

2016-09-30

ANNA ÖQVIST OCH MALIN MALMSTRÖM 

Lärarens betydelse för elevers studiemotivation och attityder till vidareutbildning Läs mer

Se inspelat seminarium


 

2015-09-14

HELI VILLANEN

Lärande för hållbar utveckling Läs mer

Se inspelat seminarium