Meny

Student-och examensarbeten i samverkan

FoUI önskar få in förslag på uppsatsämnen för studenter som skriver uppsatser eller examensarbeten. Förslagen kan handla om utredningar, utvärderingar eller kartläggningar som anknyter till er verksamhet och som ni skulle kunna ha nytta av. För att ge några exempel kan uppdragen röra utvärdering av enskilda aspekter av ett större projekt eller en utvärdering av ett mindre projekt, kartläggning och utredning av förutsättningar inför en verksamhetsförändring, kund- eller brukarundersökningar av hur de upplever en kommunal verksamhet i vilken de är delaktiga, med mera.

Har ni några frågor om vad som är möjligt att genomföra för studenter, kontakta FoUI:s medarbetare 

 

Examensarbete i samverkan - pilotprojekt

Luleå tekniska universitet (LTU) och Norrbottens Kommuner genomför under 2017 ett projekt om hur studenters examensarbeten kan genomföras i samverkan med verksamhet. Målet är att hitta en arbetsmodell som genererar ömsesidig nytta och stärker de deltagande aktörerna. Syftet med samverkan kring examensarbeten är att kommunala verksamheter ska få nytta av studenters examensarbeten i sitt pågående utvecklingsarbete. Studenters arbete tar avstamp i faktiska verksamhetsfrågor och de får möjligheter att visa upp sig hos en potentiell framtida arbetsgivare. LTU stärker kvalitén i sin utbildning och skapar samtidigt ett praktiknära fokus för både utbildning och fortsatt forskning. Läs mer här.