Meny
Rope 1469244

Industrins omställning och kommunernas hållbarhetsarbete

Hållbarhetsmålen inom Agenda 2030 och förändringstrycket kring grön omställning utmanar regionalt och lokalt policyarbete och kommuners strategiska planeringsarbete. Nya krav ställs på helhetssyn, samverkansprocesser, balanserade avvägningar och prioriteringar. Av stor vikt är inte minst ett integrerat perspektiv på hållbarhet (ekologiskt, socialt och ekonomiskt) i planeringsprocesser kring näringslivsutveckling, kompetensförsörjning och infrastruktur. Kommuners förutsättningar och kapacitet i arbetet med hållbar utveckling, kopplat till nationella och regionala förväntningar och tillväxtideal, är ett centralt inslag på Växa eller Krympa konferensen 2021.