Meny

Växa eller Krympa konferensen 2018


Under 2018-års konferens var huvudfrågan hur kommuner kan hitta modeller för utveckling och samverkan? Konferensen arrangerades i samarbete med Arena för Tillväxt

Presentation av några av föreläsarna

JOSEFINA SYSSNER är docent i kulturgeografi och verksam vid Centrum för kommunstrategiska studier.

Som forskare är hon framförallt intresserad lokal politik, planering och utveckling. I flera av sina studier har hon undersökt hur politiskt styrda organisationer omsätter idéer och visioner om framtiden i praktisk handling. Mellan åren 2012-2017 var Josefina föreståndare för Centrum för kommunstrategiska studier och hon har även varit kopplad som expert till den parlamentariska landsbygdskommittén och i utredningen Stärkt kapacitet i kommunerna för att möta samhällsutvecklingen.

PER SANDGREN är processledare vid Arena för Tillväxt.

Per har de senaste 20 åren jobbat med utvecklingsfrågor riktat till kommuner och regioner, främst i rollen som processledare och analytiker. Arena för Tillväxt är en oberoende plattform mellan ICA, Swedbank och Sveriges Kommuner och Landsting som syftar till att främja lokal och regional tillväxt och utveckling. genom kunskapsförmedling och processtöd. För att stimulera tillväxt är det nödvändigt att mobilisera resurser och engagemang på lokal och regional nivå, vilket innebär att samverkan mellan aktörer inom privat och offentlig sektor blir allt viktigare.

CLAUDIA OLSSON är vd för Exponential AB och styrelseordförande för Swedish for Professionals.

Claudia har utsetts till ung global ledare av World Economic Forum samt till en av Europas 40 främsta ledare under 40 år. Hon är även affilierad fakultet vid Singularity University på NASA Ames Research Park och David Rockefeller Fellow vid Trilateral Commission. Hon har tidigare arbetat bland annat för FN, Utrikesdepartementet och ACCESS Health International. Claudia har även författat rapporten "Blockchain-Decentralized Trust" för Entreprenörskapsforum samt Framtidsscenariot för Sverige 2030 för Digitaliseringskommissionen. Under 2018 lanserar Claudia och Exponential även det digitala executive programmet Decoding X i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm.

SVERKER LINDBLAD är sedan våren 2017 huvudsekreterare i den parlamentariskt sammansatta Kommunutredningen.

Dessförinnan var Sverker under 10 års tid verksam på Näringsdepartementet inom områdena regional utveckling och analys. Under den tiden ansvarade han bl.a. för en bilaga till Långtidsutredningen 2015 om Demografins regionala utmaningar, som visade långtgående effekter på ekonomi och kompetensförsörjning i kommuner och regioner. Sverker har även varit svensk representant i OECD:s kommitté för regional utveckling, i forskarnätverket ESPON och i Nordregios  styrelse.

PERNILLA HAGBERT är doktor i arkitektur med inriktning mot en hållbar byggd miljö.

Pernillas avhandling vid Chalmers tekniska högskola undersökte tolkningar av hållbarhet i svensk bostadsutveckling och förståelser av ett hållbart hem, bortom inlåsningar i eko-effektiva och teknoekonomiska lösningar. Pernilla är för tillfället post-doc forskare på Kungliga Tekniska Högskolan, avdelningen för urbana och regionala studier vid institutionen för samhällsbyggnad och miljö och hennes forskning intresserar sig särskilt för alternativa praktiker och hållbar omställning.

Lyssna på moderatorn och två av föreläsarna inför Växa eller Krympa

Moderator Sverker Olofsson inför "Växa eller Krympa?"

Per Sandgren från Arena för Tillväxt inför "Växa eller Krympa?"

Josefina Syssner, forskare och kulturgeografi och verksam vid Centrum för kommunstrategiska studier inför "Växa eller Krympa?"