Meny
Röda vantar med hjärtsnöboll breddad.jpg

Hälsofrämjande arbete

Hälsoskolan är till för dig som är intresserad av hälsa och hälsofrämjande arbete. Du kanske jobbar med och för barn och unga i din profession, är förälder, vårdnadshavare eller är själv ung i Norrbotten.

Grundinställningen är att man inte blir fattig av att dela med sig utan tvärt om. Vår förhoppning är att vi kan mötas i den kunskap som finns om hälsa och hälsofrämjande arbete med och för barn och unga. Utifrån den kan vi bygga vidare på det som är gott och fungerar väl i Norrbotten för att främja hälsa. Vi vill sprida goda exempel på hur ett hälsofrämjande förhållningssätt använts och metoder som möjliggör delaktighet för att främja hälsa.

Aktiva skoltransporter

Aktiva skoltransporter är ingen nyhet, många projekt har gjorts för att öka dessa. Det innovativa i det här projektet är kopplingen till gamification och empowerment, vilket visat sig kunna öka barnens motivation till beteendeförändring samt föräldrarnas  engagemang i projektet vilket leder till ökad hållbarhet. Dessutom har vi integrerat lärande under de aktiva skoltransporterna vilket ökar engagemanget hos skolan att satsa tid och resurser för att implementera  projektet.

Läs mer här.

 


 

SAM - Främja hälsa hos barn och unga

SAM drivs av Folkhälsocentrum vid Region Norrbotten och syftar till att främja hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga i Norrbotten. SAM är en arbetsmodell som syftar till ökad förståelse, kompetens och samverkan rörande barn och ungas psykiska hälsa.

Långsiktiga mål:

  • Att andelen elever i gymnasiets första år som de tre senaste månaderna ofta eller alltid känt sig ledsna eller nedstämda minskar.
  • Att andelen unga som tar sitt liv minskar.
  • Att införa en nollvision gällande självmord i Norrbotten.
  • Att skapa ett väl fungerande samarbete med en klar ansvarsfördelning mellan aktörer såväl centralt som lokalt kring främjandet av psykisk hälsa hos unga i Norrbotten.

Läs mer här: