Meny
BÖCKER I BOKHYLLA till Hälsoskolan.jpg

Nya bokhyllan

Här hittar du kunskapsunderlag i form av forskning, rapporter, utredningar, publikationer av utvecklingsarbeten och fakta om hälsobefrämjande arbete.

Här hittar du litteratur och länkar till böcker och fakta. 

Du är inte ensam. Om och av tonåringar i Piteå

Ungas röster om hur det är att vara ung idag i Norrbotten. Läs mer >>

 


 

Här hittar du avhandlingar, forskningsartiklar, studentuppsatser och myndighetsrapporter. 

Främja fysisk aktivitet i skolan, Lindqvist, A-K. (2015)

Doktorsavhandling, Luleå tekniska universitet
Läs mer >>

Tryggare kan alla vara

Upplevelser av skolan som en plats för hälsa och lärande för alla som vistas där ur skolpersonalens perspektiv
Läs mer >>

"Att min hjärta har ingen ont"

Vad nyanlända elever i Sverige upplever som hälsofrämjande.
Läs mer >>