Meny

Om hälsoskolan

Hälsa och lärande hör ihop! Javisst är det så, och frågan som vi som samverkar i Hälsoskolan i Norrbotten ställt oss är vad kan vi göra för att de över 51 000 barn och unga mellan 0 och 19 år som lever i Norrbotten ska få de bästa möjligheterna att må bra och lära sig för att leva ett gott liv?

 Vi vet att hälsa inte är jämlikt, vissa grupper är mer utsatta än andra, hur kan vi utjämna skillnaderna? Vilka utmaningar finns för oss som är bosatta i den arktiska delen av världen? Delaktighet får oss inte bara att må bra utan det ökar också möjligheten till förändring och långsiktig utveckling. Det är många som arbetar eller verkar för att barn och unga ska må bra, det är professionella inom till exempel utbildning och hälsovård, för att inte tala om föräldrar och vårdnadshavare. Vår ambition är att alla dessa aktörer samverkar i arbetet för att bygga en hälsofrämjande samverkansorganisation som får genomslag i hela länet. Vi vill fokusera på att lyfta fram barn och ungas röster och möjliggöra medskapande för att nå långsiktighet, hållbarhet och systematik för att främja barn och ungas hälsa och lärande.

Vi kommer utan färdiga svar och lösningar öppen för att tänka utanför boxen tillsammans med deltagarna. Förhoppningen är att HÄLSOSKOLAN kan bidra till svaren på några av de ovanstående frågorna och kanske också kommit på några frågor till att fundera vidare på.

Introduktionsfilmer

Styrgrupp: Lena Nyström, Catarina Lundqvist, Annika Nordstrand, Catrine Kostenius, Annica Henriksson.

.