Meny

Unga i Norrbotten kommer till tals

Vi vill veta vad du tycker, berätta för oss!

 

Det här är ett forum med enkäter för unga i länet att berätta vad de tycker och delge sina erfarenheter i aktuella frågor. Enkäterna är öppna för alla unga i Norrbotten och det är frivilligt att delta. Inga personuppgifter samlas in, endast information om kön, skola, och kommun för att generellt kunna beskriva de unga som deltagit. Ditt inlägg är alltså anonymt. "Unga kommer till tals" är ett initiativ inom ramen för folkhälsostrategiarbetet där Norrbottens Kommuner, Region Norrbotten och Länsstyrelsen i Norrbotten samverkar. Resultaten kommer att göras tillgängliga för beslutsfattare, politiker, yrkesverksamma och allmänheten genom de deltagande organisationernas konferenser och nätverk. En sammanfattning av resultaten kommer också att läggas ut här på sidan under våren 2021.