Meny

ChatPal Test

ChatPal TEST

I denna anonyma enkät kommer du som testat att använda ChatPal-appen få berätta vad du tycker om den. 
Eftersom ditt svar kommer att användas i forskning är det viktigt att du tagit del av informationen till deltagare i forskningsprojektet innan du besvarar enkäten. Deltagande är frivilligt. Genom att besvara enkäten samtycker du till att delta.

Under den tiden jag använt ChatPal-appen, stämmer följande påstående bäst: