Meny

Workshop om hälsofrämjande skolutveckling

Nästan 100 personer från olika delar av Norrbotten hade anmält sig till workshopen om hälsofrämjande skolutveckling.

Deltagarna kom bland annat från skolan, polisen, politiken, socialtjänsten och hälso- och sjukvården och civilsamhället. Speciellt kul var det att ett antal elever också deltog. Det är viktigt att dem de gäller är med. Utgångspunkten för workshopen var resultatet av en studie om elevhälsosamtalet där elever, skolsköterskor och lärare i Norrbotten har deltagit. Under dagen fick deltagarna fundera kring hur elevhälsosamtalet skulle kunna användas i det hälsofrämjande arbetet. De fick också beskriva sin drömskola, planera aktiviteter och illustrera en bild av sin framtidsvision - en skola där alla mår bra och lär för livet. Hur blev det när drömmen gått i uppfyllelse?

Vår förhoppning är att alla deltagare gick från workshopen med nya tankar om hur den egna verksamheten kan utvecklas i riktning mot att främja hälsa och lärande för barn och unga i Norrbotten. Redan den 16 januari, i samband med Hälsoskolans 1-årsjubileum, kommer en mängd goda exempel på hälsofrämjande satsningar från vårt län att presenteras. De grupparbeten som genomfördes under workshopen dokumenterades genom digitala minnesanteckningar och en multimodal illustration. Dokumentationen är värdefullt material inför de vetenskapliga artiklar som Catrine Kostenius och hennes forskarkollegor ska skriva och som kommer att spridas både nationellt och internationellt.  

Tillsammans gör vi skillnad!

 

Bilder från dagen

(Klicka för att göra större)

”Hälsofrämjande arbete innebär att möjliggöra människors ökande kontroll över sin egen hälsa i syfte att må bra, WHO, 1986.”
25 Okt 2018