Meny

Sverige, vi har ett resultat!

Under fyra års tid har Hälsoskolan i Norrbotten bidragit med processtöd till utvecklingsarbeten runt om i länet som syftat till att främja barn och ungas hälsa och lärande.

Utveckling och forskning har gått hand i hand så nu kan intresserade ta del av resultaten. Läs mer här!

10 Jan 2022