Meny

Nyheten om ChatPal-appen sprids i Norden

Norrbottens Kommuner har tillsammans med Region Norrbotten arbetat intensivt i tillsammans forskare på Luleå tekniska universitet och en internationell forskargrupp för att utveckla ChatPal-appen. Syftet är att främja det psykiska välbefinnandet hos bland annat unga.

Det nordiska nätverket Nordvind genomförde nyligen en intensivkurs på Luleå tekniska universitet med temat psykisk hälsa/ohälsa bland unga människor. Studenter vid sjuksköterskeutbildningar i Sverige, Norge, Danmark och Finland deltog i kursen.

ChatPal-appen presenterades av ChatPal ambassadören Nadja Ståhl som är sjuksköterska och Catrine Kostenius, hälsoprofessor på Luleå tekniska universitet och utvecklingsledare på Norrbottens Kommuner. Deltagarna fick testa ChatPal-appen, ställa frågor och deltog i en givande diskussion om innehållet i chattkonversationerna.

11 Maj 2022