Meny

Återfallsprevention 25-26 september samt 30-31 oktober 2018

Datum: 25 september 10:00 - 31 oktober 16:00
Plats: Luleå, Elite Stadshotellet

Återfallsprevention är en metod som utgår från KBT med inslag av MI. Syftet är att öka förmågan att känna igen risksituationer för återfall och lära sig färdigheter för att inte återfalla i sitt problembeteende. Metoden bygger på att man har en kontinuerlig samtalskontakt med klienten/patienten.

Tid 
25-26 september samt 30-31 oktober 2018
 
Lokal 
Luleå, Elite Stadshotellet

Målgrupp  
Personal som arbetar med behandling av missbruk eller annan beroendeproblematik.

Utbildare 
Lena Häggroth och Maria Lundholm

Program 
Utbildningen startar tisdagen den 25 september kl. 09.30 med kaffe och smörgås. Dagen avslutas ca kl 16.30. Onsdagen den 26 september fortsätter utbildningen kl. 08.30 och dagen avslutas ca kl 16.00. 

Dag 3 och 4, den 30-31 oktober gäller samma hålltider som ovan.

Avgift 
För kommun och landstingsanställd 3 925 kr exkl. moms. Övriga 4 925 exkl. moms.  I avgiften ingår för- och eftermiddagskaffe och lunch under dagarna samt kurslitteratur.

Var och en som behöver logi ombesörjer detta samt fakturering på egen hand.

Anmälan 
Gör Din anmälan längst ner på sidan senast den 7 september 2018. Bekräftelsen till deltagare skickas ut ca två veckor före kursstart.

Avanmälan är bindande efter anmälningstidens utgång men platsen kan överlåtas till annan deltagare.

Antalet deltagare är begränsat till 15 personer. En fördelning av utbildningsplatser kommer att ske mellan de intresserade verksamheterna. Minst 10 deltagare krävs för att genomföra utbildningen.

Kursdokumentation skickas ut till anmälda deltagare i samband med bekräftelsen.

För övrig information kontakta; Marie Malkan på Norrbottens Kommuner, tel. 0920-20 54 08, e-post marie.malkan@kfbd.se