Meny

Återfallsprevention 30-31 januari samt 27-28 februari 2018

Datum: 30 januari 10:00 - 28 februari 16:00
Plats: Luleå, Elite Stadshotellet

Återfallsprevention är en metod som utgår från KBT med inslag av MI. Syftet är att öka förmågan att känna igen risksituationer för återfall och lära sig färdigheter för att inte återfalla i sitt problembeteende. Metoden bygger på att man har en kontinuerlig samtalskontakt med klienten/patienten.

Tid 
30-31 januari samt 27-28 februari 2018
 
Lokal 
Luleå, Elite Stadshotellet

Målgrupp  
Personal som arbetar med behandling av missbruk eller annan beroendeproblematik

Utbildare 
Lena Häggroth och Maria Lundholm

Program 
Utbildningen startar tisdag den 30 januari kl. 09.30 med kaffe och smörgås. Dagen avslutas ca kl 16.30. Onsdagen den 31 januari fortsätter utbildningen kl. 08.30 och dagen avslutas ca kl 16.00.
Dag 3 och 4, den 27-28 februari gäller samma hålltider som ovan.

Avgift 
För kommun och landstingsanställd 3 925 kr exkl. moms. Övriga 4 925 exkl. moms.  I avgiften ingår för- och eftermiddagskaffe och lunch under dagarna samt kurslitteratur. Var och en som behöver logi ombesörjer detta samt fakturering på egen hand.

Anmälan 
Gör Din anmälan längst ner på sidan senast den 10 januari 2018. Bekräftelsen till deltagare skickas ut ca två veckor före kursstart.

Om avanmälan sker efter anmälningstidens utgång och ersättare inte deltar så kommer vi att debitera 50 % av avgiften. Uteblir anmäld deltagare debiteras hela avgiften.

Antalet deltagare är begränsat till 15 personer.  En fördelning av utbildningsplatser kommer att ske mellan de intresserade verksamheterna. Minst 10 deltagare krävs för att genomföra utbildningen.

Kursdokumentation skickas ut till anmälda deltagare i samband med bekräftelsen.

För övrig information kontakta; Marie Malkan på Norrbottens Kommuner, tel. 0920-20 54 08, e-post marie.malkan@kfbd.se