Meny

Ärenderegistrering 10 april 2019

Datum: 10 april 10:00 - 10 april 17:00
Plats: Luleå, Clarion Hotel Sense

Grundläggande utbildning om lagstiftning och metoder för registrering av allmänna handlingar, inklusive hantering av e-post och andra digitala handlingar. Genom föreläsningar, diskussioner och övningar reder vi under dagen ut: • Vad som är allmänna handlingar och hur de ska hanteras • Lagstiftningens krav och olika metoder för registrering • Hur genomtänkt ärenderegistrering kan underlätta dokumenthantering och arkivering

TID 
Onsdag 10 april 2019 med start klockan 10.00 och avslutning 17.00. Kaffe, the och smörgås står framdukat från 09.30. 

PLATS 
Luleå, Clarion Hotel Sense.

MÅLGRUPP 
Registratorer och andra som arbetar med ärenderegistrering/diarium.

MEDVERKANDE 
Isabelle Abarca, Rundström Konsult AB

PROGRAM 
Bifogas.

AVGIFT 
Pris 1.950 kr/deltagare (exkl.moms). I avgiften ingår samtliga måltider och logi enligt programmet. Avgiften faktureras i efterhand.

ANMÄLAN 
Anmälan om deltagande gör du längst ner på sidan senast 18 mars 2019.
Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan 0920-20 54 08 eller marie.malkan@kfbd.se

AVANMÄLAN 
Anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång men platsen kan överlåtas till annan deltagare.

PROGRAM
09.30- 10.00 
FIKA SAMT REGISTRERING

10.00–17.00 
ÄRENDEREGISTRERING, GRUNDKURS
• Grunderna om offentlighetsprincipen och hanteringen av allmänna handlingar
• Vilka handlingar är allmänna?
• Vad gäller vid utlämnande?

• Regler och rutiner för postöppning samt e-post
• Lagliga krav på öppnande av post och e-post
• Rutiner för postöppning

• Lagens krav på registrering av allmänna handlingar
• Vad måste registreras?
• Vilka uppgifter är obligatoriska?
• Personuppgifter i diariet

• Olika metoder för registrering
• Diarieföring eller annan registreringsmetod?
• Registrering av projekt och objekt

• Sambandet mellan ärenderegistrering och arkiv
• Dokumenthanteringsplanen som stöd vid ärenderegistrering

12.00–13.00 
AVBROTT FÖR LUNCH

14.30–14.45 
AVBROTT FÖR FIKA

CA 17.00
AVSLUTNING