Meny

Aktuell skolpolitik med tema "Lärande och hälsa i förskola och skola" 28-29 augusti 2019

Datum: 28 augusti 09:30 - 29 augusti 15:15
Plats: Pite Havsbad

Aktuell Skolpolitik är en av norra Sveriges största konferenser inom skolområdet och en viktig mötesplats för politiker och tjänstepersoner. Moderator för dagarna är Malin Winberg. En god lärandemiljö i skolan främjar hälsan, och en god hälsa främjar lärandet. Hälsa och lärande i skolan hänger alltså ihop och påverkas i hög grad av samma faktorer – trygghet och trivsel, inflytande samt känsla av sammanhang. Sambanden får dock inte förenklas och fokus måste riktas även utanför skolan. Samhällsutvecklingen på såväl nationell som global nivå, tillsammans med individers skilda livsvillkor, gör sambanden mer komplexa. Föreliggande konferens fokuserar på relationen mellan hälsa och lärande genom ett antal nedslag: hur samhällsförändringar påverkar såväl skolans förutsättningar och ungas välbefinnande; hur skolans uppdrag att arbeta hälsofrämjande uttrycks från verksamhet- till ledningsnivå. Frågan om jämlik hälsa blir aktuell, då det finns hälsoskillnader mellan olika kategorier av elever, inte minst mellan könen. Programmet erbjuder såväl aktuell forskning, som lokala lärande exempel inom området.

Tid 
Onsdag 28 augusti - torsdag 29 augusti 2019. Konferensen startar 09.30 dag ett och avslutas ca 15.15 dag två. Registrering och fika från 09.00 

Plats 
Pite Havsbad, Piteå

Målgrupp 
Ansvariga politiker, skolchefer, förskolechefer, skolledare, ansvariga för elevhälsa och övriga ansvariga inom folkhälso- och jämställdhetsarbete samt arbete med barn och unga.

Program 
Se nedan.

Medverkande
Presentation av medverkande hittar du HÄR

Avgift
2.450 kr/deltagare. I avgiften ingår samtliga måltider. Avgiften faktureras i efterhand.

Logi 
Logi i enkelrum till en kostnad av 884 kr (exkl moms) bokas av resp deltagare på Pite Havsbad, mail agneta.nystrom@pite-havsbad.se uppge “Aktuell skolpolitik” vid bokningen. Kostnaden betalas av resp deltagare på plats eller begär fakturering av hotellet.

Anmälan 
Anmälan om deltagande gör du längst ner på sidan senast 2019-08-10 Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan 0920-20 54 08 eller marie.malkan@kfbd.se Information kring programinnehållet lämnas av Annica Henriksson annica.henriksson@kfbd.se  och Catarina Lundqvist catarina.lundqvist@kfbd.se

Avanmälan 
Anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång men platsen kan överlåtas till annan deltagare.

Annica Henriksson               Catarina Lundqvist
Avdelningschef Utbildning   Vetenskaplig ledare Utbildning
Norrbottens Kommuner       FoUI Norrbottens Kommuner
 

Program

Onsdag 28 augusti 2019

09.00-09.30
Registrering och fika 

09.30-09.40
Musik och Dansskolan, Piteå Kommun
Elever från Musik och Dansskolan, Piteå Kommun, välkomnar med ett framträdande.

09.40-09.45
2019-års konferens öppnas
Malin Winberg, moderator, inleder dagen. Under konferensen kommer Malin att hålla ihop programpunkterna och se till att både publik och föreläsare känner sig viktiga och välkomna. 

09.45-10.30
Lika möjligheter om lärande, skolframgång och livsvillkor
Erik Nilsson, Statssekreterare Utbildningsdepartementet

10.30-11.30
Den svårfångade motivationen, självkänslan och elevers välmående och prestationer i en skola för alla – möjligheter och utmaningar
Joanna Giota, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet.

11.30-12.15
Ungas sociala inkludering – ”Vilka ska med?”
Linus Wellander, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor MUCF

12.15-13.30
Lunch

13.30-14.30
Vikten av samverkan och helhetssyn
Inger Ashing, direktör för Delegationen mot segregation.

14.30-15.15
Barn och ungas sociala förutsättningar för hälsa och utbildning
Mats Jakobsson, vetenskaplig ledare Social hållbarhet vid Norrbottens Kommuner
Peter Waara, professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Uppsala universitet

15.15-15.45
Fika

15.45-16.45
Som man riggar får man skörda. En krönika kring hälsofrämjande skola
Karin Forsman, projektledare ”Jämställda och attraktiva kommuner”
Lena Nyström, utvecklingsledare Utbildning och hälsa vid Norrbottens Kommuner.

16.45-17.15
Moderator Malin Winberg knyter ihop konferensens första dag

18.30
Gemensam middag - Pite Havsbad

Torsdag 29 augusti 2019

08.15-08.20
Inledning
Malin Winberg

08.20-08.50
Hälsofrämjande skolutveckling
Helena Bergmark, undervisningsråd, Skolverket
Lydia Folke, undervisningsråd, Skolverket          

08.50-09.40
Hälsa för lärande – lärande för hälsa
Petri Partanen, fil.dr., leg. psykolog och specialist i pedagogisk psykologi vid Mittuniversitetet

09.40-10.15
Fika

10.15-11.10
En hälsofrämjande skolutveckling för en likvärdig skola: Initiativ och försöksverksamheter från fältet
Eva Hjörne, professor vid utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Roger Säljö, professor och seniorforskare vid Göteborgs universitet.

11.10-12.00
Hälsoskolan i Norrbotten - med samlad kraft!
Catrine Kostenius, professor i hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet och Flexit-forskare vid Norrbottens Kommuner

12.00-13.15
Lunch

13.15-13.45
”När hela hjärtat är med”
Helena Öhman, rektor vid Töreskolan och Elevhälsochef Kalix kommun.
Oliver Åström, socialpedagog vid Töreskolan

13.45-14.15
Hälsofrämjande skolutveckling i Haparanda
Lena Keisu-Gard, elevhälsochef, Haparanda kommun.
Arja Martinviirta, skolchef, Haparanda kommun

14.15-14.45
Självkänsla - Rörelse och hälsofrämjande aktivitet i ny kostym
Liselott Berggren, danslärare, Musik- och dansskolan. Piteå Kommun.
Kristina Enqvist, rektor, Musik- och dansskolan. Piteå Kommun.

14.45-15.00
Avslut och överlämning till Region Västerbotten för 2020 års konferens.

15.00
Fika ”on the go”

Program