Meny

Aktuell Socialpolitik 14-16 maj 2019

Datum: 14 maj 11:00 - 16 maj 12:00
Plats: Luleå, Clarion Hotel Sense

Arbetet inom social välfärd står inför stora utmaningar de kommande åren men även många möjligheter. Aktuell Socialpolitik 2019 tar upp aktuella frågor inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård, digitalisering och innovation. Dagarna avslutas med gruppvisa överläggningar, årsmöte FSS Norra Regionen och presentation av Aktuell Socialpolitik 2020.

Datum
14-16 maj (börjar och avslutas med lunch)

Plats
Clarion Hotel Sense, Luleå

Målgrupp
Socialchefer och socialnämndspresidier

Program och tider
Se nedan

Konferensavgift
3500 kr exklusive moms, i avgiften ingår fika och samtliga måltider. Avgiften faktureras i efterhand.

Anmälan
Gör du längst ner på sidan senast den 24 april 2019

Avanmälan
Anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång men platsen kan överlåtas till annan deltagare.
Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan, marie.malkan@kfbd.se 0920-20 54 08

Logi
Eventuell logi bokas senast 2019-03-14 av respektive deltagare enligt två alternativ (obs, inte samma datum som för konferensanmälan):

• Elite Stadshotellet, Luleå telefon 0920-27 40 00 eller bokning.lulea@elite.se uppge kod: Block ID:4865710, pris 976 kr (exklusive moms)

• Quality Hotel, Luleå via q.lulea@choice.se uppge kod: Norrbottens Kommuner, pris 1.027 kr (exklusive moms)

Betalningssätt görs upp med respektive hotell vid bokningen. Rummen släpps efter 2019-03-14.

Information
Eva Lakso, Norrbottens Kommuner 070-693 54 17, eva.lakso@kfbd.se eller

Anita Helgesson, Region Västerbotten, 070-577 57 18 anita.helgesson@regionvasterbotten.se

Program

Tisdag 14 maj
11.00-12.30
Lunch

12.30-13.00
Välkommen till Norrbotten
Beatrice Öman, ordförande socialberedningen Norrbottens Kommuner och Kajsa Myrberg förbundsdirektör, Norrbottens Kommuner

Introduktion till Aktuell Socialpolitik
Eva Lakso, Norrbottens Kommuner och Anita Helgesson, Region Västerbotten

13.00-14.00
Framtidens socialtjänst
Håkan Olsson, affärsutvecklingschef och ansvarig för digital förändringsledning vid Evado

14.00-14.30
Fikapaus

14.30-15.00
Digitalisering inom socialtjänsten
Pani Hormatipour och Marta Nannskog, SKL

15.15-18.00
Guidad tur

19.00
Middag

Onsdag 15 maj
08.30-10.00
På gång inom socialtjänstens område – aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting
Åsa Furén Thulin, sektionschef avdelningen för vård och omsorg, SKL

10.00-10.30
Fikapaus

10.30-11.00
Fortsättning: På gång inom socialtjänstens område – aktuellt från SKL
Åsa Furén Thulin

11.00-12.00
På väg – om genomförandet av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Carl Lundgren och Linda Hörnqvist, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

12.00-13.00
Lunch

13.00-14.00
Fortsättning workshop: På väg – om genomförandet av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Carl Lundgren och Linda Hörnqvist

14.00-15.00
Våld i nära, resurscentrum för hedersrelaterat våld, prostitution och människohandel
Sara Avander och Annika Hellgren, Länsstyrelsen Norrbotten, Polisen Norrbotten, Helena Asklund, Norrbottens Kommuner

15.00-15.30
Fikapaus

15.30-16.30
Förkortad arbetsplatsförlagd arbetstid – erfarenheter från pågående följeforskning
Carolina Klockmo, fil. dr. i hälsovetenskap, FoU Västernorrland

18.30
Middag och underhållning

Torsdag 16 maj
08.30-09.15 Glesbygdens innovationsförmåga inomsocialtjänstens IFO, ett projekt via Vinnova
Annika Nordström, verksamhetschef Hälsa och Social Välfärd, FoU Välfärd Region Västerbotten

09.15-10.00
Social innovation för kommunal förnyelse
Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet

10.00-10.30
Fikapaus

10.30-11.30
Gruppvisa överläggningar och årsmöte FSS Norra Regionen

11.30-12.00
Reflektioner och avslut
Prioritering av arbete och samverkan inom området socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård. Val av datum och plats för Aktuell Socialpolitik 2020 i Västerbotten

12.00
Avslutning med lunch