Meny

Andra anhalten Nära Mat 2.0 2 februari 2021

Datum: 02 februari 09:45 - 02 februari 14:00
Plats: Digitalt

Den 2 februari 2021 planerar vi för den andra anhalten i vår revideringsprocess av Norrbottens livsmedelsstrategi, Nära Mat 2.0. Då ser vi fram emot ert deltagande!

Välkomna till andra anhalten ”Nya marknader, konkurrenskraftig matproduktion och energi” tisdag 2 februari 2021.

Program 2 februari 2021

9.45 – 10.00
Incheckning/Inloggning

10.00 - 10.30
Inledning
Ida Karkiainen (S) Riksdagsledamot bördig från Haparanda
Hulda Wirsén, Samordnare Nära Mat

10.30 - 10.45
Utvecklad företagsledning är nyckeln till lönsamt företagande
Utveckling av företagsledningsfrågor vid SLU var Oves senaste arbete, som också har mångårig erfarenhet på området inom branschen.
Ove Karlsson, Länsstyrelsen i Norrbotten

10.45 - 11.15
Hur kan producentens konkurrenskraft stärkas?
Att jobba med intäkter, marknad och omvärldsanalys för ökad konkurrenskraft i branschen.
Tomas Isaksson, IUC Kalmar

11.20 - 11.40
Finsk beredskap och livsmedelsförsörjning
Axel Hagelstam, Försörjningsberedskapscentralen NESA (National Emergency Supply Agency)

11.40 - 11.50
Beredskap och livsmedelsberedskap är aktuellt även i Sverige
David Ström, Länsstyrelsen i Norrbotten

11.50 - 12.40
Lunch

12.40 - 12.55
Hur kan vi möjliggöra en energiomställning och dessutom sänka våra kostnader?
"Soliga lantbruk i norr" är ett samverkansprojekt med RISE, LRF, Hushållningssällskapet och Ludvig & Co.
Kjell Skogsberg, Energikontor i norr

12.55 - 13.35
WS - Konkurrenskraftig matproduktion och energiförsörjning

13.35 - 13.45
Ägarskiften – en viktig åtgärd för att långsiktig produktion
Johannes och Desireé Nyman, mjölkproducenter

13.45 – 13.55
Tillväxtverkets nationella uppdrag för livsmedelsstrategin
Anna Eldestrand, Tillväxtverket

13.55 - 14.00
Avslutning

Anmälan gör du längst ner på sidan (senast 26 januari)

Konferensen sänds digitalt, den är kostnadsfri och vänder sig till livsmedelskedjans aktörer, livsmedelshandeln, rådgivningsorganisationer, forsknings- och utbildningsinstanser, offentlig sektor, finansiärer, landsbygdsorganisationer och lokala och regionala politiker.

Har du frågor kan du mejla oss på:
naramat.norrbotten@lansstyrelsen.se