Meny

Arbetsgruppsmöte samverkansriktlinjer missbruk/beroende 2 april 2020

Datum: 02 april 10:00 - 02 april 15:00
Plats: Via webb

Enbart deltagande via webb är möjligt.

Plats 
Enbart deltagande via webb är möjligt!

Tid
Klockan 10.00–15.00

Anmälan
Gör du längst ner på sidan senast den 24 mars 2020.

Deltagande via Teams/Skype är möjligt men måste anges i anmälan

Vi träffas enligt tidigare planering för fortsatt arbete med framtagande av nya samverkansriktlinjer för personer med missbruk/beroende.

Preliminärt Program

10.00-11.00
Nuläge -
Carin Nordberg, Region Norrbotten,
Helena Asklund, Norrbottens kommuner

11.00-12.00
Dialog/workshop
Samverkan
Riktlinjernas utformande
mm

12.00-13.00 Lunch

13.00-15.00
Fortsatt dialog/workshop
Samverkan
Riktlinjernas utformande
mm

Välkomna önskar
Carin Nordberg och Klas Gustafsson, Region Norrbotten
Helena Asklund, Benitha Eliasson och Karin Sundström, Norrbottens Kommuner