Meny

ASI-utbildning 18-19 april och 24 maj samt 11 dec 2018

Datum: 11 december 00:00 - 11 december 16:00
Plats: Luleå, Elite Stadshotellet

Addiction Severity Index (ASI), är en strukturerad intervju som används för bedömning av alkohol- och narkotikarelaterade problem och hjälpbehov.

Tid  
18-19 april, 24 maj och 11 december 2018

Lokal 
Luleå, Elite Stadshotellet.

Målgrupp 
Personal som i sitt arbete möter personer med missbruks- och beroendeproblematik, utreder problematiken och planerar vårdinsatser.

Utbildare 
Kristin Kyösti.

Program 
Utbildningen startar onsdag 18 april kl 09.30 med kaffe/the och smörgås, avslutas ca kl 16.30. Torsdag 19 april fortsätter utbildningen kl 08.30 och avslutas ca kl 16.00.
Dag 3, torsdag 24 maj, start kl 09.30 med kaffe/the och smörgås, avslutas kl 16.00.
Dag 4, tisdag 11 december, start kl 09.30 med kaffe/the och smörgås, avslutas kl 16.00.

Avgift 
3 870 kr exkl. moms för kommun och landstingsanställda. Övriga 4 870 kr exkl. moms. I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch och ASI-manualen. Var och en som behöver logi ombesörjer detta på egen hand.

Dokumentation 
Deltagarna skriver själv ut och tar med ASI Grund, ASI Uppföljning och ASI Återkoppling via Socialstyrelsens hemsida, Socialstyrelsen

Anmälan   
Gör Din anmälan längst ner på sidan senast den 27 mars 2018. 
Bekräftelsen till deltagare skickas ut ca två veckor före kursstart.
 
Om avanmälan sker efter anmälningstidens utgång och ersättare inte deltar så kommer vi att debitera 50 % av avgiften. Uteblir anmäld deltagare debiteras hela avgiften.

Antalet deltagare är begränsat till 8 – 12 personer. En fördelning av utbildningsplatser kommer att ske mellan de intresserade verksamheterna.
 
Hemuppgift medföljer att göras mellan utbildningstillfällena, beräknad tid ca 3 timmar.

För övrig information kontakta; Marie Malkan på Norrbottens Kommuner, tel 0920-20 54 08, e-post marie.malkan@kfbd.se