Meny

Cannabisprogram för unga 12 september 2018

Datum: 12 september 10:00 - 12 september 16:30
Plats: Luleå, Elite Stadshotellet

Utbildningen för behandlare inom socialtjänst och hälso- och sjukvård i Norrbottens län som ska arbeta med Cannabisprogram för unga (CPU). Målgruppen för Cannabisprogram för ungdomar (CPU) är ungdomar/unga vuxna och deras familjer, där ungdomarna/unga vuxna har rökt cannabis men inte i den omfattningen att de bedöms vara i behov av Haschavvänjningsprogrammet (HAP) eller är för unga för HAP. CPU har stora likheter med HAP genom att det följer de tre faserna. Det som skiljer programmen åt är att CPU inte är lika omfattande och har fokus på familjearbete.

Tid 
Den 12 september 2018 kl. 10.00 – 16.30 med fika från 09.30.
 
Lokal 
Luleå, Elite Stadshotellet

Utbildare 
Therese Sehlstedt

Avgift 
Kommun och landstingsanställda 1 450 kr exkl. moms. Övriga 2 450 kr exkl. moms. I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika och lunch. Kostnad för uppföljningsdagen är inräknad. Var och en som behöver logi ombesörjer detta samt fakturering på egen hand.

Anmälan 
Gör Din anmälan längst ner på sidan senast den 27 augusti. Bekräftelsen till deltagare skickas ut ca två veckor före kursstart. Anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång men platsen kan överlåtas till annan deltagare.

Antalet deltagare är begränsat till 18 personer. Vi kommer att fördela utbildningsplatserna mellan de intresserade verksamheterna. Minst 10 deltagare krävs för att genomföra utbildningen.

Kursdeltagarna kommer att skickas utbildningsmaterial via e-post i samband bekräftelsen.

För övrig information kontakta; Marie Malkan på Norrbottens Kommuner, tel. 0920-20 54 08, e-post marie.malkan@kfbd.se