Meny

Chefs- och politikerutbildning - Våld i nära relation 10 mars 2020

Datum: 10 mars 10:00 - 10 mars 16:30
Plats: Luleå, Norrbottens Kommuner, Skeppsbrogatan 6

Norrbottens Kommuner och Länsstyrelsen Norrbotten genomför i samverkan en utbildningsdag innehållande riktade kunskaper inom hela området våld i nära relation för dig som är politiker i socialnämnd/barn utbildning eller är chef inom Socialtjänst/Skola.

Dag
Tisdag den 10 mars 2020

Tid
Kl. 10.00-16.30 förmiddagsfika serveras från 9.30

Plats
Norrbottens Kommuner, Skeppsbrogatan 6, Luleå
Deltagande via Skype är möjlig

Program
9.30-10.00
Fika

10.00-10.10
Välkommen
Helena Asklund, utvecklingsledare, Norrbottens Kommuner
Sara Avander, Samordnare i arbetet mot mäns våld mot kvinnor, Länsstyrelsen
Norrbottens län

10.10-11.00
Våld i nära relation, Sara Avander

11.00-12.00
Hedersrelaterat våld och förtryck, Sara Avander,

12.00-13.00
Lunch

13.00-13.30
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4
Jurist Socialstyrelsen

13.30-15.00
Beprövade metoder (SUV, FREDA)
Kerstin Wanhatalo, Handläggare, SKR:s kvinnofridssatsning, Avdelning Vård och Omsorg
Daniel Örnberg, Utvecklingsledare/FoU Välfärd Region Västerbotten, konsult SKR

15.00-15.15
Fika

15.15-16.15
Prostitution och människohandel för sexuella ändamål
Eva Norlin, Norrlandskoordinator inom Prostitution och människohandel Länsstyrelsen Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

16.15-16.30
Avslut

Anmälan gör du längst ner på sidan senast 28 februari 2020. Ange ev behov av specialkost.

Utbildningsdagen är kostnadsfri. Deltagarna bjuds på lunch.

Begränsat antal platser vid angiven lokal, vi förbehåller oss rätten att fördela platserna.

Möjlighet att delta via SKYPE, deltagande via SKYPE anges i anmälan om deltagande.