Meny

Dialogdag Universitets och Högskolerådet 13 februari 2019

Datum: 13 februari 10:00 - 13 februari 16:00
Plats: Luleå, Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B

Nu är det åter dags för en träff med UHR.

TID 
13 februari 2019 10.00-16.00. Fika från kl 09.30.

PLATS 
Luleå, Norrbottens Kommuner Kungsgatan 23b

MÅLGRUPP 
Studie och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen

MEDVERKANDE 
Sofia Eriksson UHR

PROGRAM 
Bifogas

AVGIFT 
200 kr/deltagare (exkl.moms). I avgiften ingår lunch och fika Avgiften faktureras i efterhand.

ANMÄLAN 
Anmälan om deltagande gör du längst ner på sidan senast 2019-02-01 Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan 0920-20 54 08 eller marie.malkan@kfbd.se

AVANMÄLAN 
Anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång men platsen kan överlåtas till annan deltagare.

Anna Wiklund Femkantens vuxenutbildning
Lars Sandström, Norrbottens Kommuner
 
PROGRAM 

10.00-12.00
Nätverksträff för länets Studie och yrkesvägledare verksamma inom vuxenutbildningen. Innehåll för detta pass meddelas senare.

12.00-13.00
Lunch

13.00-16.00
UHR kommer att ge information om följande:
• information om vad som ändrats i tillträdesreglerna och som skall börja gälla 2022
• söka reell kompetens digitalt med start ht2019.
• hur det fungerar att söka till universitet/högskola med utländska gymnasiebetyg
 
Det kommer att finnas tid för frågor och dialog utifrån dessa punkter och även andra frågor deltagarna önskar ta upp. Exempel på sådana kan vara:

- Hur man tolkar Avgångsbetyg – vad gäller för grundläggande behörighet och särskild behörighet, hur meritvärderas dessa?
- Hur man tolkar Mellanårsbetyg – vad gäller för grundläggande behörighet och särskild behörighet, hur meritvärderas dessa? Får de meritpoäng för kurs eller meritpoängskompensation?
- Motsvarande bedömning ex Naturkunskap B – hur läser man bedömningshandboken?

För att UHR:s medverkande ska kunna ge så bra svar som möjligt på era frågor ber vi dig att om möjligt föranmäla frågor som du tycker är extra viktiga att få svar på. Skickas till anna.wiklund@pitea.se