Meny

En dag om missbruks- och beroendefrågor/psykisk ohälsa 19 april 2018

Datum: 19 april 10:00 - 19 april 16:00
Plats: Luleå, Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B

En dag för informationsutbyte och dialog om missbruks- och beroendevården/psykisk ohälsa. Vi får information om ASI och migreringen till Net-klient samt en dialog med Socialstyrelsen om öppnajämförelser och den rapport som publicerats ”Vård och omsorg till personer med en riskfylld konsumtion eller beroende av olika substanser. Öppna jämförelser av socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens insatser.” Utbildningsinsatser inom området är en annan angelägen fråga för länet som tas upp under dagen.

TID 
Torsdagen den 19 april kl. 10.00 – 16.00

PLATS 
Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå
Eller via Skype - länk till Skype-mötet skickas ut till anmälda deltagare.

MÅLGRUPP 
Socialtjänst och psykiatri/beroendevård

MEDVERKANDE 
Råbe & Kobberstad,
Marianne Aggestam & Birgitta Lindelius, Socialstyrelsen

PROGRAM 
Bifogas

AVGIFT 
Pris 250 kr/deltagare (exkl. moms). I avgiften ingår lunch och fika. Avgiften faktureras i efterhand. Deltagande via Skype är kostnadsfritt

ANMÄLAN 
Anmälan om deltagande gör du längst ner på sidan senast 2018-04-13. Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan 0920-20 54 08 eller marie.malkan@kfbd.se

AVANMÄLAN 
Uteblir anmäld deltagare och ersättare inte deltar debiteras hela avgiften.

/Helena Asklund, Norrbottens Kommuner

PROGRAM

09.30 
FIKA

10.00-10.30 
VÄLKOMMEN
EN FRÅGA ATT DISKUTERA - ADDIS - HUR SER BEHOVET UT I LÄNET?


10.30-12.00 
NET-KLIENT, MÖJLIGHETERNA MED PROGRAMMET SAMT DIALOG OM ÖVERGÅNG OCH MIGRERING.
Joel Kobberstad, Råbe & Kobberstad

12.00-13.00 
LUNCH

13.00-14.30
SOCIALSTYRELSENS ÖPPNA JÄMFÖRELSER OM MISSBRUK OCH PSYKISK OHÄLSA – INFORMATION OCH DISKUSSION
Birgitta Lindelius, Öppna jämförelser för hälso- och sjukvård, Marianne Aggestam utredare, Avdelningen för statistik och jämförelser, Stina Hovmöller, enhetschef på öppna jämförelser 2 för socialtjänsten och Magdalena Helgesson, utredare missbruk- och beroendevård samt socialpsykiatri.

14.30-15.00
FIKA

15.00-15.30
SPELMISSBRUK
Irina Enbuska von Schantz, Länssamordnare för ANDT-frågor i Norrbotten

15.30-16.00
GEMENSAMMA UTBILDNINGSINSATSER I LÄNET & ÖVRIGA FRÅGOR

CA 16.00
AVSLUTNING