Meny

En dag om Positivt beteendestöd 4 december 2018

Datum: 04 december 10:00 - 04 december 16:00
Plats: Luleå, Regionhuset, Sessionssalen, Robertsvikgatan 7.

Hur kan vi undvika att problemskapande beteenden blir ett hinder för individens utveckling och utgör en begränsning från delaktighet med omgivning och samhälle? Region Norrbotten och Norrbottens Kommuner anordnar i samverkan en dag om Positivt Beteendestöd (PBS).

PBS lämpar sig väl vid kontakt med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), liksom för andra personer med olika typer av inlärningssvårigheter och funktionsvariationer oavsett ålder.  PBS är ett arbetssätt som vuxit fram ur forskningsbaserade kunskaper om mänskliga beteenden och hur dessa utvecklas i samspel med miljön, det vi kallar för inlärningsteori. Inom PBS är alltid det övergripande målet för en insats att skapa förutsättningar för utveckling och livskvalitet hos individer och grupper. Minskning av problemskapande beteenden är sekundärt, men många gånger en förutsättning för att kunna nå ökad livskvalitet.
Föreläsningen tar upp fyra områden:
1. Inlärningsteori – Hur kan vi förstå varför vi människor beter oss som vi gör? Våra beteenden utvecklas i samspel med vår miljö. Inlärningsteorin hjälper och att förstå detta samspel och hur det leder fram till både adaptiva och problemskapande beteenden.

2. Kartläggning och analys: För att kunna förändra problemskapande beteenden behöver vi förstå varför de finns. Vi behöver kartlägga de omständigheter som påverkar individens olika beteenden.

3. Åtgärder: Från problemskapande beteenden till utveckling och livskvalitet – hur tar vi oss dit? Exempel på olika åtgärder som kan ingå i en beteendestödsplan och som främjar utveckling och livskvalitet samt förebygger och minskar problemskapande beteenden.

4. Organisation och samverkan: Vad behövs för att skapa förutsättningar för att arbeta med PBS i praktiken. Implementering av PBS ställer krav på ledning, organisation och samverkan för att de om ska göra arbetet i praktiken ska få rätt förutsättningar.

Föreläsare
Peter Karlsson, leg psykolog/psykoterapeut med KBT-inriktning och specialist i pedagogisk psykologi. Peter har i många år arbetat med personer med problemskapande beteenden i olika typer av verksamheter, såsom skola, särskola, habilitering, LSS- och socialpsykiatriboenden.  Sedan våren 2018 driver Peter egen verksamhet, Besiva AB, och arbetar främst med handledning, utbildning och implementeringsstöd när det gäller PBS. Peter är också författare till böckerna Beteendestöd i vardagen (2010) och Positivt beteendestöd i omsorg och skola – en introduktion (2018).

Tid  
Tisdagen den 4 december 2018, kl 10.00-16.00

Hålltider/program
9.00
Registrering och fika
10.00-12.00 
föreläsning
12.00-13.00  
Lunch
13.00-14.30 
föreläsning
14.30-15.00
Fika
15.00-16.00 
föreläsning
16.00            
Avslut
 
Plats 
Regionhuset, Sessionssalen, Robertsviksgatan 7, Luleå

Målgrupp 
Alla som i sitt arbete möter/arbetar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), eller möter andra personer med olika typer av inlärningssvårigheter och funktionsvariationer oavsett ålder. Exempelvis Personal i; Individ- och familjeomsorg, Socialpsykiatri, Skola Förskola, elevhälsa, Äldreomsorg, Hemtjänst m.fl.

Avgift  
1050 kr (exkl moms) per deltagare, fika och lunch ingår. Eventuella rese- och boendekostnader bokas och bekostas av deltagarna själva. Avgiften kan komma att bli lägre än det ovan angivna vid stort antal anmälda.

Avanmälan 
Anmälan är bindande. Avanmälan och om anmäld deltagare uteblir och ersättare inte deltar debiteras hela kostnaden.

Anmälan 
Anmälan om deltagande gör du längst ner på sidan senast 2018-11-19. Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan 0920-20 54 08 eller marie.malkan@kfbd.se

Mer info 
http://besiva.se/
http://www.kunskapsguiden.se/funktionshinder/Teman/utmanande-beteende/

Välkommen med din anmälan

Helena Asklund, Norrbottens Kommuner
Ewa Nyberg-Vuopio, Region Norrbotten