Meny

Fortbildning för personal inom återvinningsverksamheten 11-12 juni 2019

Datum: 11 juni 12:00 - 12 juni 12:00
Plats: Kalix, Hotell Gamla Staden

Inom ramen för den regionala avfallssamverkan arrangerar Norrbottens Kommuner fortbildning för personal vid kommunernas återvinningscentraler. Vi diskuterar cirkulärt tänkande på ÅVC och genomför ett studiebesök vid Kalix återvinningscentral samt deponin som är aktuell för sluttäckning. Vi får också höra Luleå berätta om processen med att projektera deras nya ÅVC-central. En information kring farligt avfall ingår och i vanlig ordning får vi tillfälle till övrigt erfarenhetsutbyte kring vardagliga frågor på ÅVC.

TID 
Tisdag 11 och onsdag 12 juni 2019 med början dag ett kl.12.00 med lunch och avslutning dag två kl. 12.00 med lunch.

PLATS  
Kalix, Hotell Gamla Staden.

MEDVERKANDE 
Per-Anders Adolfsson, Lumire, Luleå
Leif Ridbäck, Rangsells
Joakim Hedlund, Kalix kommun

PROGRAM  
Bifogas

AVGIFT 
Pris 1.300 kr/deltagare (exkl. moms). I avgiften ingår samtliga måltider. Avgiften faktureras i efterhand.

LOGI 
Ev logi bokas av resp deltagare på Hotell Gamla Staden, 855 kr i enkelrum, 1.140 kr i dubbelrum (exkl moms) tfn 0923-752 00 eller bokning@hotellgamlastaden.com  ange kod: Norrbottens Kommuner. Kostnaden betalas av resp deltagare på plats eller begär fakturering av hotellet. Observera att rummen bara är förbokade fram till den 10/5.

ANMÄLAN 
Anmälan gör du längst ner på sidan senast 2019-05-10. Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan 0920-20 54 08 eller marie.malkan@kfbd.se

AVANMÄLAN 
Anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång men platsen kan överlåtas till annan deltagare.

INFORMATION 
Närmare information lämnas av undertecknad, tfn 070-554 58 03.

PROGRAM

Tisdag 11 juni
12.00 
Samling, lunch, Hotell Gamla Staden

13.00 
Inledning/Presentation
Joakim Hedlund/Björn Eriksson

13.30 
Planering av ny ÅVC i Luleå
Per-Anders Adolfsson
 
14.30 
Fika

15.00 
Från linjärt till cirkulärt tänkande inom avfallshanteringen
Joakim Hedlund

15.30 
Erfarenhetsutbyte
Joakim Hedlund

17.00 
Egen tid

18.30 
Middag

Onsdag 12 juni
08.00 Studiebesök på Kalix återvinningscentral och deponi
Joakim Hedlund.

10.00 
Fika, Hotell Gamla Staden

10.30 
Sortering av farligt avfall
Leif Ridbäck

12.00 
Avslutning, lunch