Meny

Forum maskulinitet och jämställdhet 19 november 2019

Datum: 19 november 09:00 - 19 november 16:00
Plats: Luleå, Clarion Hotel Sense

Välkomna till en konferens som riktar fokus på Norrbottens framtid! Sociala normer kring kön är en av de allra främsta faktorerna för hur befolkningens livsvillkor formas. Ojämställda villkor bromsar länets utveckling och försämrar människor villkor. Bättre livsvillkor, bättre hälsa och lika rättigheter – det är vad det handlar om.

Plats
Clarion Hotel Sense, Skeppsbrogatan 34, Luleå

Tid
19 november klockan 09.00-16.00

7 av 10 av de självmord som sker i Norrbotten begås av män medan kvinnor står för den absolut största skattningen av psykisk ohälsa. Norrbotten är ett län där alltfler unga pojkar inte klarar skolan med godkända betyg medan unga kvinnor flyttar från länet då arbetsmarknaden som erbjuds i länet är allt för könssegregerad och begränsande.

Jämställdhet är en grundläggande rättighet och en nödvändighet för att Norrbotten ska utvecklas och kunskapen behöver öka om hur prioriteringar och beslut faktiskt påverkar jämställdheten i samhället. Och framförallt - använda kunskapen för att genomföra förändringar.

Kvinnors och mäns samlade kompetenser, talang, kreativitet och entreprenörskap bör tas tillvara och under den här dagen kommer vi lyfta på på vilka sätt det här kan göras bättre.

Målgrupp för dagen är alla som på olika sätt är en del av att skapa nytänkande utvecklingsprojekt, som arbetar med ledarskapsfrågor, för attraktiva arbetsplatser, mänskliga rättigheter och liknande.

Dagen är kostnadsfri. Uteblivet deltagande kommer dock att debiteras.

Anmäl er längst ner på sidan senast 1 november 2019.

Dagen arrangeras i samarbete mellan Region Norrbotten, Norrbottens Kommuner och Länsstyrelsen i Norrbotten.

För mer info och kontakt: Linda Moestam, sakkunnig jämställdhet på Region Norrbotten linda.moestam@norrbotten.se 070-212 39 81