Meny

Framtidens Beroendecentrum Norrbotten 28-29 mars 2019

Datum: 28 mars 10:00 - 29 mars 12:00
Plats: Luleå, Elite Stadshotellet

Välkommen till två dialogdagar om framtidens Beroendecentrum i Norrbotten. Då nuvarande avtal mellan kommunerna i länet och Region Norrbotten om gemensam verksamhet har sagts upp bjuder vi in nyckelpersoner från kommunerna för att i dialog skapa underlag för hur samverkan ska utformas. För att underlaget ska bli så bra som möjligt är det betydelsefullt om såväl chefer som professionella med erfarenhet av samverkan med Beroendecentrum deltar. Vi ser gärna att brukarrepresentanter deltar, åtminstone dag 1. Vi räknar med maximalt 3 personer från varje kommun.

TID 
Torsdagen den 28 mars med början kl.10.00  (fika från 09.30) och avslutning fredagen den 29 mars  kl. 12.00 med lunch.

PLATS 
Elite Stadshotell, Luleå

MÅLGRUPP 
Chefer och professionella inom kommunal missbruks- och beroendevård samt brukarrepresentanter

PROGRAM 
Bifogas

AVGIFT 
Deltagande är kostnadsfritt men i de fall deltagare uteblir utan ersättare, faktureras hela kostnaden för konferens och hotellrum (Pris 2000 kr/deltagare, exkl.moms).

LOGI 
För dig som behöver logi finns möjlighet att boka hotellrum i samband med anmälan.

ANMÄLAN 
Anmälan om deltagande och logi gör du längst ner på sidan senast 2019-03-14.  Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan 0920-20 54 08 eller marie.malkan@kfbd.se
 
 Varmt välkomna
 Eva Lakso, Benitha Eliasson, Helena Asklund

DAG 1 TORSDAG 28 MARS 2019

09.30-10.00 
FIKA SAMT REGISTRERING

10.00-10.05 
VÄLKOMMEN

10.05-12.00 
BEROENDECENTRUM PRESENTERAR UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETEN SAMT DIALOG MED KOMMUNERNA
Jeanette Nordberg, Carin Nordberg, Kate Oskarsson, Markus Boman

12.00-13.00 
LUNCH

13.00-14.30 
PRESENTATION AV ENKÄTEN
DIALOG/WORKSHOP (UTIFRÅN AVTAL/ENKÄT)

14.30-15.00 
FIKA

15.00-16.00 
FORTSÄTTNING WORKSHOP

16.00-16.30 
ÅTERKOPPLING AV WORKSHOPS

16.30-17.00 
INFORMATION HANDLINGSPLAN SKL 

DAG 2 FREDAG DEN 29 MARS 2019

08.30-09.15  
UTSKRIVNINGKLARA – HUR PÅVERKAR DEN NYA LAGSTIFTNINGEN MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN
Karin Sundström

09.15-10.00 
DIALOG
BEHÖVS SOCIALTJÄNSTSPECIALISTEN FÖR VÅRDPLANERING (SIP)

10.00-10.30 
NYTT AVTAL/ÖVERENKOME/RUTIN?
VAD ÄR KOMMUNERNAS BEHOV UTÖVER MEDICINSK BEHANDLING?

10.30-11.00 
FIKA

11.00-11.30 
FORTSATT DIALOG

11.30-12.00 
KOMPETENSSTÖD? VAD ÄR BEHOVET OCH HUR SÄKRAR VI DET FÖR KOMMUNERNA?

SUMMERING OCH AVSLUTNING

12.00-13.00 
LUNCH