Meny

Gruppledarutbildning ABC hösten 2018 med start 20 september

Datum: 26 september 00:00 - 08 november 16:30
Plats: Luleå, Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B

ABC är ett föräldrastödsprogram som riktar sig till föräldrar med barn 3–12 år och som syftar till att främja barns positiva utveckling genom att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Denna utbildning syftar till att utbilda gruppledare som ska leda denna process.

Bakgrund
Norrbottens Kommuner har i samverkan med Länsstyrelsen i Norrbotten påbörjat uppbyggnaden av en länsgemensam metodplattform för de föräldrastödsmetoder som är evidensbaserade och mest efterfrågade i länet. Vårt syfte är att skapa regelbundna och förutsägbara möjligheter att utbilda gruppledare i de metoder som kommuner långsiktigt vill arbeta med. Föräldraskapsstöd gynnar både barn och de som fungerar som föräldrar. En varm och förtroendefull relation mellan barn och unga och deras föräldrar är den viktigaste skyddsfaktorn, tillsammans med en framgångsrik skolgång. En god relation minskar risken för destruktivt beteende och tidigt utanförskap. Därför gör strategiskt föräldrastödsarbete avtryck inom alla områden som berör vår sociala hållbarhet.

Första steget är den universella metoden ABC, Alla Barn i Centrum. ABC är utvecklat av Stockholm stad i samarbete med Karolinska Institutet, www.allabarnicentrum.se

ABC är ett föräldrastödsprogram som riktar sig till föräldrar med barn 3–12 år och som syftar till att främja barns positiva utveckling genom att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Denna utbildning syftar till att utbilda gruppledare som ska leda denna process.

Tid
v. 38, 20 september  kl. 09.00-12.00 
v. 39, 27 september  kl. 09.00-16.30
v. 41, 11 oktober kl. 09.00-16.30
v. 43, 25 oktober kl. 09.00-16.30
v. 45, 8 november kl. 09.00-16.30

Plats 
Luleå, Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 b

Målgrupp 
Du som arbetar inom skola eller socialtjänst med barn-och familj och som planerar att starta föräldrastödsgrupper.

Program
Utbildningens upplägg och planering av föräldraträffarna hittar du här

Avgift 
10 000 kr (exkl. moms). I avgiften ingår samtliga måltider för alla dagarna samt kursmaterial. Avgiften faktureras efter första kurstillfället.

Logi 
Ordnar deltagarna själva.

Anmälan  
Anmäl dig längst ner på sidan senast 2018-09-03.  Antalet platser är begränsat till max 12 deltagare. Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid för få anmälda deltagare.

Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan, 0920-20 54 08 eller marie.malkan@kfbd.se

Avanmälan 
Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till ersättare.

Frågor angående utbildningen och dess innehåll, inlämningsuppgift m m:

EvaLena Johansson Bergman Regional ABC-instruktör
E-post: evalena.johansson.bergman@soc.lulea.se

Susann Strömbäck Regional ABC-instruktör
E-post: Susann.stromback@skol.lulea.se