Meny

Gruppledarutbildning ABC våren 2019

Datum: 24 januari 09:00 - 28 mars 12:00
Plats: Luleå, Elite Stadshotellet

Norrbottens Kommuner har i samverkan med Länsstyrelsen i Norrbotten byggt upp en länsgemensam metodplattform för de föräldrastödsmetoder som är evidensbaserade och mest efterfrågade i länet. Vårt syfte är att skapa regelbundna och förutsägbara möjligheter att utbilda gruppledare i de metoder som kommuner långsiktigt vill arbeta med. Föräldraskapsstöd gynnar både barn och de som fungerar som föräldrar. En varm och förtroendefull relation mellan barn och unga och deras föräldrar är den viktigaste skyddsfaktorn, tillsammans med en framgångsrik skolgång. En god relation minskar risken för destruktivt beteende och tidigt utanförskap. Därför gör strategiskt föräldrastödsarbete avtryck inom alla områden som berör vår sociala hållbarhet.

Första steget är den universella metoden ABC, Alla Barn i Centrum. ABC är utvecklat av Stockholm stad i samarbete med Karolinska Institutet, www.allabarnicentrum.se

ABC är ett föräldrastödsprogram som riktar sig till föräldrar med barn 3–12 år och som syftar till att främja barns positiva utveckling genom att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Denna utbildning syftar till att utbilda gruppledare som ska leda denna process.

Tid 
v. 4, 24 januari  kl. 09.00-16.30
v. 7, 14 februari  kl. 09.00-16.30
v. 9, 28 februari kl. 09.00-16.30
v. 11, 14 mars kl. 09.00-16.30
v. 13, 28 mars kl. 09.00-12.00

Plats 
Luleå, Elite Stadshotellet

Målgrupp 
Du som arbetar inom skola eller socialtjänst med barn-och familj och som
planerar att starta föräldrastödsgrupper.

Program 
Bifogas.

Avgift 
10 000 kr (exkl. moms). I avgiften ingår samtliga måltider för alla dagarna samt kursmaterial. Avgiften faktureras efter första kurstillfället.

Logi 
Ordnar deltagarna själva.

Anmälan  
Anmälan är bindande (kan överlåtas till ersättare) och anmälan görs längst ner på sidan senast 2018-12-19. Antalet platser är begränsat till max 12 deltagare. Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid för få anmälda deltagare.
Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan, 0920-20 54 08 eller marie.malkan@kfbd.se

Ändring/Avanmälan 
Görs till Marie Malkan, 0920–20 54 08 eller marie.malkan@kfbd.se

Utbildningens upplägg och planering av föräldraträffarna
Utbildningen i ABC omfattar 4,5 dagar under våren 2019. Dagarna består av föreläsning på förmiddagen och handledning på eftermiddagen och teori varvas med praktik. Samtliga utbildningsdagar är obligatoriska.

Parallellt med utbildningen leder du en föräldragrupp tillsammans med en kollega. Obs! Viktigt att du redan nu planerar och bjuder in till föräldragrupper till våren. (se datum i planeringsschemat).
Föräldraträffarna hålls varannan vecka vid fyra tillfällen och är 2,5 timmar långa. Planera in föräldraträffarna mellan utbildningstillfällena. ABC innefattar även en återträff två till tre månader efter avslutad föräldragrupp.

Upplägg utbildning samt föräldragrupp

v.4 Torsdag 24 januari 9-16.30 Utbildningsdag 1
Mellan utbildningsdag 1 och 2 - Föräldraträff 1 + förberedelsetid (själv och med din gruppledarkollega) 

v.7 Torsdag 14 februari 9-16.30 Utbildningsdag 2 
Mellan utbildningsdag 2 och 3 - Föräldraträff 2 + förberedelsetid (själv och med din gruppledarkollega) Filma er själva* 

v.9 Torsdag 28 februari 9-16.30 Utbildningsdag3  
Mellan utbildningsdag 3 och 4 - Föräldraträff 3 + förberedelsetid
Filma er själva om ni inte gjort det på föräldraträff 2  

v. 11 Torsdag 14 mars 9-16.30 Utbildningsdag 4 
Mellan utbildningsdag 4 och 5 - Föräldraträff 4 + förberedelsetid.
 
v.13 Torsdag 28 mars 9-12.00 Utbildningsdag 5 
2-3 månader efter träff 4 - Återträff med föräldrarna
 
*Se till att du har tillgång till kamera så att du har möjlighet att filma gruppträff 2 eller 3

Certifiering
Inom ramen för kursen ingår att läsa boken Fem gånger mer kärlek av Martin Forster samt att göra en inlämningsuppgift (se nedan) som ska vara instruktörerna tillhanda via mail senast utbildningsdag 4. Boken delas ut första dagen och kostnaden för den ingår i utbildningsavgiften. Det ingår också att filma en av träffarna, diskutera filmen med gruppledarkollegan samt via mail skicka minst 10 minuter av filmen till instruktörerna, senast utbildningsdag 4.

Frågor angående utbildningen och dess innehåll, inlämningsuppgift m.m.:

EvaLena Johansson Bergman Regional ABC-instruktör
E-post: evalena.johansson.bergman@soc.lulea.se

Susann Strömbäck Regional ABC-instruktör
E-post: Susann.stromback@skol.lulea.se

Inlämningsuppgift för gruppledare i ABC kring Fem gånger mer kärlek av Martin Forster
Den här uppgiften är till för att få en bättre överblick över forskningsstödet för ABC. Inlämningsuppgiften är en del i din certifiering och ett dokument som du använder som stöd i din gruppledarroll.
 
Uppgift: Välj ut de, i ditt tycke, två mest relevanta forskningsreferenserna till varje träff. Beskriv kort studierna samt ange sidnummer i boken. Återge forskningen som om du skulle presentera den för en föräldragrupp. Beskriv också dina egna reflektioner kring materialet.

Träff 1 – Visa kärlek
- Värme och uppmuntran i relationen mellan föräldrar och barn

Träff 2 – Vara med
- Att ha gemensamma aktiviteter i familjen samt barnstyrd lek (BUSA).

Träff 3 – Visa vägen
- Att som förälder behålla lugnet även i konfliktsituationer.

Träff 4 – Välja Strider
- Att minska förmaningar och tillsägelser.