Meny

ICF och KVÅ - användning i kommunal hälso- och sjukvård 10 oktober 2018

Datum: 10 oktober 10:00 - 10 oktober 15:30
Plats: Luleå, Elite Stadshotellet

Den 1 januari 2019 träder en ny föreskrift (HSLF-FS 2017:67) i kraft som innebär att kommunerna blir skyldiga att lämna ytterligare uppgifter (utöver de som de lämnar idag) till Socialstyrelsens register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården. De nya uppgifterna avser hälso- och sjukvårdsåtgärder som vidtagits av legitimerad personal och i kommunal regi. Åtgärderna ska vara klassificerade enligt KVÅ.

Tid 
Onsdag 10 oktober 2018 med start kl 10.00 (fika serveras från kl 09.30) och beräknad avslutning ca kl 15.30.

Plats 
Luleå, Elite Stadshotellet.

Målgrupp 
Verksamhetschefer, MAS, MAR, legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, systemadministratörer, IT-samordnare, verksamhetsutvecklare m fl i kommunalt driven hälso- och sjukvård.

Avgift 
600 kr/deltagare (exkl moms). I avgiften ingår fika och lunch under dagen.

Programpunkter 
Klassifikationerna ICF och KVÅ.
Hur ICF och KVÅ kan användas i den lokala verksamheten.
Förklara insamlingen av KVÅ-uppgifter till nationell statistik (ICF-uppgifter kommer inte att samlas in).

Medverkande  
Ulrika Eriksson och Ann-Helene Almborg, Socialstyrelsen.

Anmälan 
Anmäl dig längst ner på sidan senast 24 september 2018. Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan, tfn 0920-20 54 08 eller marie.malkan@kfbd.se

Avanmälan 
Anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång men platsen kan överlåtas till annan deltagare.

Information 
Mer information lämnas av vårt kansli, tfn 0920-20 54 00.