Meny

KOMET - föräldrastödsprogram med start 12 februari 2019

Datum: 22 april 00:00 - 07 maj 16:00
Plats: Luleå

Norrbottens Kommuner har i samverkan med Länsstyrelsen i Norrbotten byggt upp en länsgemensam metodplattform för de föräldrastödsmetoder som är evidensbaserade och mest efterfrågade i länet. Vårt syfte är att skapa regelbundna och förutsägbara möjligheter att utbilda gruppledare i de metoder som kommuner långsiktigt vill arbeta med. Föräldraskapsstöd gynnar både barn och de som fungerar som föräldrar. En varm och förtroendefull relation mellan barn och unga och deras föräldrar är den viktigaste skyddsfaktorn, tillsammans med en framgångsrik skolgång. En god relation minskar risken för destruktivt beteende och tidigt utanförskap. Därför gör strategiskt föräldrastödsarbete avtryck inom alla områden som berör vår sociala hållbarhet.

Undersökningar visar att föräldrar har ett stort behov av stöd i sin föräldraroll när barnen är i tonåren, men att stödutbudet då är som minst. Nu finns det möjlighet för kommunerna i Norrbotten att utöka sitt stöd till föräldrar genom att utbilda gruppledare i det evidensbaserade föräldrastödsprogrammet Komet 12-18 år. Utbildningen kommer att genomföras i länet av regionala instruktörer.

Komet (KommunikationsMETod) är ett föräldrastödsprogram som utvecklats av Stockholms stad. Programmet innehåller gruppträffar som leds av två certifierade gruppledare. Komet finns i en version för föräldrar med barn i åldrarna 3-11 år och en version för 12-18 år. Komet syftar till att minska bråk och konflikter hemma och förbättra familjerelationer. I Komet vill man förbättra kommunikationen i familjer och programmet bygger på att de vuxna ska ändra sitt beteende för att problemen ska minska.

Utbildningens upplägg och planering av föräldraträffarna
Utbildningen i Komet omfattar 5 dagar under 2019. Dagarna består av föreläsning på förmiddagen och handledning på eftermiddagen. Samtliga utbildningsdagar är obligatoriska.

Parallellt med utbildningen till gruppledare leder du en föräldragrupp tillsammans med en kollega. Obs! Viktigt att du redan nu planerar och bjuder in till föräldragruppen till våren. Föräldraträffarna hålls varannan vecka vid åtta tillfällen á 2,5 timmar. En återträff genomförs med gruppen efter någon månad. Planera in föräldraträffarna mellan utbildningstillfällena.

Tid
Utbildningsdag 1 – tisdagen den 12 februari (v.7) kl 09.00-16.00
Utbildningsdag 2 – tisdagen den 12 mars (v.11) kl 09.00-16.00
Utbildningsdag 3 – tisdagen den 2 april (v.14) kl 09.00-16.00
Utbildningsdag 4 – tisdagen den 7 maj (v.19) kl 09.00-16.00
Ytterligare ett handledningstillfälle under hösten -19, datum ännu inte satt.

Fet text=när instruktörerna träffar gruppledarna
Ej fet text=när blivande gruppledare träffar föräldrarna

V. 7 Utbildningstillfälle 1 – Tisdagen den 12/2 - Genomgång av förberedande intervjuer, träff 1 och 2
V. 8 Gruppledarna genomför träff 1 med föräldrarna
V. 9 Gruppledarna genomför träff 2 med föräldrarna
V. 10 SPORTLOV
V. 11 Utbildningstillfälle 2 – Tisdagen den 12/3 - Genomgång av träff 3 och 4
V. 12 Gruppledarna genomför träff 3 med föräldrarna
V. 13 Gruppledarna genomför träff 4 med föräldrarna
V. 14 Utbildningstillfälle 3 – Tisdagen den 2/4 - Genomgång av träff 5, 6 och 7
V. 15 Gruppledarna genomför träff 5 med föräldrarna
V. 16 Gruppledarna genomför träff 6 med föräldrarna/alternativt PÅSKLOV
V. 17 Gruppledarna genomför träff 6 med föräldrarna/alternativt PÅSKLOV
V. 18 Gruppledarna genomför träff 7 med föräldrarna
V. 19 Utbildningstillfälle 4 – Tisdagen den 7/5 - Genomgång SBK, träff 8 och uppföljningsträff
V. 20 Gruppledarna genomför träff 8 med föräldrarna
Ett handledningstillfälle till gruppledarna under hösten.
Gruppledarna genomför uppföljningsträff med föräldrarna under hösten -19

Plats
Luleå, Lokal meddelas senare.

Målgrupp
Du som arbetar inom skola eller socialtjänst med barn-och familj och som
planerar att starta föräldrastödsgrupper.

Avgift
10 000 kr (exkl. moms). I avgiften ingår samtliga måltider för alla dagarna samt kursmaterial. Avgiften faktureras efter första kurstillfället.

Logi
Ordnar deltagarna själva.

Anmälan 
Anmälan är bindande (kan överlåtas till ersättare) och görs längst ner på sidan senast 2019-01-17. Anmäl er gärna så snart ni kan. Antalet platser är begränsat till max 12 deltagare. Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid för få anmälda deltagare.

Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan, 0920-20 54 08 eller marie.malkan@kfbd.se

Ändring/Avanmälan
Görs till Marie Malkan, 0920–20 54 08 eller marie.malkan@kfbd.se