Meny

Kommunal nämndadministration 23 oktober 2018

Datum: 23 oktober 10:00 - 23 oktober 16:00
Plats: Luleå, Clarion Hotel Sense

Under denna specialanpassade nämndsekreterarutbildning kommer vi att fokusera på frågor som erfarenhetsmässigt kommer att ställas på sin spets i samband med uppstarten av den nya mandatperioden.

BAKGRUND OCH SYFTE
Vid inledningen till den nya mandatperioden kommer många praktiska och juridiska frågor att ställas som du som nämndsekreterare förväntas kunna svara på. Som ny nämndsekreterare behöver du en ordentlig genomgång av de viktigaste rättsreglerna och rutinerna inom den kommunala nämndadministrationen.

Även du som är erfaren nämndsekreterare behöver kontinuerligt uppdatera eller fördjupa dina kunskaper. Ambitionen är att du ska få svar på de riktigt svåra frågorna utan att för den skull göra avkall på programmet som helhet. Det innebär att vi i anslutning till respektive punkt i programmet tar upp deltagarnas egna frågor och relevanta rättsfall.

FÖRBERED UTBILDNINGEN TILLSAMMANS MED FÖRELÄSAREN!
När anmälningstiden gått ut kommer föreläsaren ta reda på målgruppens önskemål, erfarenheter, utbildningsnivå m.m. och anpassa utbildningen utifrån detta, utan att för den skull göra avkall på det övergripande målet med utbildningen. 

Tid 
Tisdag 23 oktober 2018 med start kl 10.00 (fika serveras från kl 09.30) och beräknad avslutning kl 16.00.

Plats 
Luleå, Clarion Hotel Sense.

Målgrupp 
Nämndsekreterare, förvaltningschefer, handläggare och administratörer som arbetar nära politiken eller som har andra nämndadministrativa uppgifter.

Avgift 
2.400 kr/deltagare (exkl moms). I avgiften ingår fika och lunch under dagen.

Program 
Bifogas.

Medverkande  
Axel Danielsson, Konsult AB.

Dokumentation 
Ny upplaga av Axels handbok som utkommer november 2018. Handboken Kommunal Nämndadministration, sjunde upplagan. Boken kan beställas genom sklkommentus förlag på www.sklkommentus.se/webbutik/bocker
Eller telefon 08-709 59 90. Boken ingår inte i avgiften.
Relevanta författningar i elektronisk form.

Anmälan 
Anmäl dig längst ner på sidan senast 2 oktober 2018. Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan 0920-20 54 08 eller marie.malkan@kfbd.se 

Avanmälan 
Anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång men platsen kan överlåtas till annan deltagare.

Information 
Mer information lämnas av vårt kansli, tfn 0920-20 54 00.

 
PROGRAMMET

Förändringar som följer med den nya kommunallagen kommenteras under respektive programpunkt, exempel på förändringar:

Vem ansvarar för vad – politikerna eller tjänstemännen?

Hur handläggs valärenden?

Vem har rätt att initiera ett beslutsärende?

Vilka beslutsnivåer gäller för ett visst beslutsärende?

För- och nackdelar med olika beredningsorganisationer

Vilka rättsliga krav gäller för beredning av beslutsärenden?

Vilka praktiska krav bör man ställa på beredningen av beslutsärenden?

Vilka handlingar är allmänna inom nämndadministrationen?

Vilka handlingar är möjliga att skydda med sekretess?

Sammanträdesformalia – vad gäller och hur ska man protokollföra?

Vilka har närvarorätt på sammanträdena?

Ordförandeskap och justering

Ändring av justerat protokoll

Föredragningslistan

Delegations- och informationsärenden

Yrkanden, propositionsordning och omröstning

Beslut och reservationer

Protokollföring av motioner, interpellationer och frågor

Jäv

Fullföljdshänvisning

Beslutsexpediering