Meny

Kommunträff för psykisk hälsa 3 september 2019

Plats: Luleå, Elite Stadshotellet

Kommunträff för psykisk hälsa.

Tid 
Tisdag 3 september 2019 med start kl 10.00 (fika serveras från kl 09.30) och beräknad avslutning kl 16.00.

Plats 
Luleå, Elite Stadshotellet.

Avgift 
550 kr/deltagare (exkl moms).

Anmälan 
Gör du på längst ner på sidan senast 28 september 2019.
OBS! Skypedeltagande ej möjligt.

Preliminärt program
9.30-10.00 
Fika

10.00-11.00 
Nationell överenskommelse psykisk hälsa – medel och aktiviteter
Helena Asklund

11.00-12.00 
Kort info om läget för spridningskonferensen 26-27 nov
Ungdomsmottagning
Regional överenskommelse för psykisk hälsa
Kvinnofrid
Childrens progam
Helena Asklund 

12.00-13.00 
Gemensam Lunch

13.00-16.00 
Missbruk, beroende
- Vård och insatsprogram VIP – planering och implementering
- SKL:s handlingsplan missbruk unga - dialogdagen 15 sept
- Presentation av projektplan och Dialog ang ny samverkansmodell för beroendevården.

14.30-15.00  
Fika

Välkommen
Helena Asklund