Meny

Kommunträff - för psykisk hälsa 30 augusti 2018

Datum: 30 augusti 10:00 - 30 augusti 16:00
Plats: Luleå, Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B

Kommunträff för psykisk hälsa.

Plats
Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B

Kostnad
En kostnad om 200 kr för lunch och för- och eftermiddagsfika debiteras deltagarna.
Deltagande via Skype är kostnadsfritt,  Anslut till Skype-mötet      

Anmälan
Anmälan gör du längst ner på sidan senast 26 augusti 2018. 

Preliminärt program

9.30-10.00 
Kaffe

10.00–10.30 
Lägesbeskrivning, nationellt och regionalt; Helena Asklund
Ulrika Larsson, Norrbottens Kommuner Presenterar sitt uppdrag

10.30-12.00 
Dialog; Socialtjänstperspektiv på statistikområden missbruk, boendeinsatser och anhörigstöd
Daniel Svensson, utredare, Socialstyrelsen, Avdelningen för statistik och jämförelser

12.00-13.00 
Lunch 

13.00-14.00 
Brukarmedverkan,
Camilla Svenonius, Brukarkraft Verdandi

14.00-14.45  
Möjligheter för kommunerna att utveckla brukarmedverkan
Forskningsprojektet Schizofreni - Umeå Universitet
Benitha Eliasson, Vetenskaplig ledare, FoUI, Norrbottens kommuner

14.45-15.00 
Fika

15.00-16.00 
Enkäten – inrapportering till SKL
Övriga frågor


Välkommen önskar Helena Asklund