Meny

Kostchefsträff 16-17 oktober 2019

Datum: 16 oktober 12:15 - 17 oktober 13:00
Plats: Luleå

Norrbottens Kommuner inbjuder kommunernas kostchefer motsvarande till erfarenhetsträff. Avsikten med träffen är i likhet med tidigare träffar att få diskutera/utbyta erfarenheter kommunerna emellan.

TID
16-17 oktober 2019 med början dag ett kl.12.15 med lunch på Tallkronanskolan, Regementsvägen 1, och avslutning dag två kl. 11.00 med lunch på Restaurang Novisen.

PLATS 
Luleå, Tallkronanskolan och Clarion Hotel Sense.

MÅLGRUPP 
Kostchefer/motsvarande från länets kommuner.

PROGRAM 
Bifogas

AVGIFT 
1.300 kr/deltagare (exkl. moms). I avgiften ingår samtliga måltider för båda dagarna. Avgiften faktureras i efterhand.

LOGI 
Logi bokas av respektive deltagare på Clarion Hotel Sense tfn 0920-450 450 (väljs rumsbokning) eller cl.sense@choice.se  till en kostnad av 1.445 kr i enkelrum inkl moms uppge kod ”*GR016816”. Kostnaden betalas av respektive deltagare på plats eller begär fakturering. Rummen släpps efter 15 september.
 
ANMÄLAN 
Anmälan om deltagande gör du längst ner på sidan senast 2019-09-15. Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan 0920-20 54 08 eller marie.malkan@kfbd.se

AVANMÄLAN 
Anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång men platsen kan överlåtas till annan deltagare.

 
Program

Onsdag 16 oktober

12.15 - 13.00 
Lunch på Tallkronanskolan, Regementsvägen 1

13.00 – 13.30 
Rundvandring Tallkronanskolan/Spira förskola

14.00 – 14.30 
Presentation Klöverbergsgården, Clarion Hotel Sense

14.30 – 15.00 
Presentation Nyhlens Hugosson, Clarion Hotel Sense

15.00 – 17.00 
Fika och fria diskussioner, Clarion Hotel Sense

19.00 
Middag på Clarion Hotel

Torsdag 17 oktober

08.00 – 08.30 
Presentation Måltidsservice/Luleå kommun

08.30 – 09.30  
E-learning korttidsvikarier

09.30 – 10.00 
Fikamingel

10.00 – 11.00  
Specialkost på Måltidsservice/Luleå kommun

11.00 – 13.00 
Lunch och avslutning på Restaurang Novisen