Meny

Länsdialog med SKL missbruk barn- och unga 16 september 2019

Datum: 16 september 09:30 - 16 september 16:00
Plats: Luleå, Region Norrbotten, Sessionssalen

Hur ska vi minska missbruket bland unga människor i vårt län och vilket stöd kan vi ge de unga? Vad kan hälso- och sjukvård, skola och socialtjänst göra tillsammans för att bryta trenden och utveckla insatser anpassade för målgruppen?

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beslutade den 14 december 2018 att anta en handlingsplan mot missbruk och beroende för åldersgruppen 13–29, med fokus på tidig upptäckt, tidiga insatser, stöd och behandling.

Dialog med län och regioner kring handlingsplanen
SKL kommer till Norrbotten för att under en heldag föra en dialog om handlingsplanen och tillsammans med ledande politiker, chefer och strateger inom hälso- och sjukvård, skola och socialtjänst genomföra ett seminarium/workshop.

Syftet är att stödja ett förändringsarbete där handlingsplanens förslag och intentioner blir användbara i den lokala kontexten, och för att samordnat ta några kliv framåt när det gäller att motverka missbruk och beroende bland barn, unga och unga vuxna.

Målgrupp 
Ledande politiker och chefer, strateger, andra relevanta nyckelpersoner från länets kommuner och Region Norrbotten.

Dag  
Måndagen den 16 september 2019

Tid 
09.30-16.00 fika serveras från kl 09.00.

Plats 
Luleå, Regionhuset, sessionssalen

Kostnad 
295 kr per person (exl moms). I kostnaden ingår fika och lunch under dagen.

Anmälan
Gör du längst ner på sidan senast 2 september 2019. Anmälan är bindande men plats kan överlåtas till annan person.

Information om handlingsplanen.
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/missbrukochberoende.1165.html

Handlingsplanen
https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/handlingsplan-mot-missbruk-och-beroende.html