Meny

Länsträff-Arbetsgruppen för psykisk hälsa 1 april 2020

Datum: 01 april 10:00 - 01 april 13:30
Plats: Via webb

OBS! Enbart deltagande via webb är möjligt!

Plats
Enbart deltagande via webb är möjligt!

Tid
Klockan 10.00–13.30 

Anmälan sker längst ner på sidan senast den 19 mars 2020.

Program

10.00-10.15
Överenskommelsen mellan regeringen och SKR för Uppdrag Psykisk Hälsa
Medelsfördelning i länet
Helena Asklund

10.15-10.45
Psykisk ohälsa lätta och tunga diagnoser – var i länet finns befolkningen med dessa diagnoser? Statistik som underlag till diskussion och satsning från gemensamma medel
Carin Nordberg

10.45-11.00
PAUS

11.00-11.20
ChatPal information
Catrine Kostenius

11.20-12.20
Regional samordning och arbetsgruppens uppdrag
Handlingsplaner
Samverkan
Aktiviteter - Suicidprevention
Brukarmedverkan


Välkomna önskar
Carin Nordberg, Region Norrbotten
Kirsti Jussila, Region Norrbotten
Helena Asklund, Norrbottens Kommuner