Meny

Länsträff för kommunerna - uppdrag psykisk hälsa 20 november 2018

Datum: 20 november 10:00 - 20 november 16:00
Plats: Luleå, Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B

Länsträff för kommunerna - uppdrag psykisk hälsa.

Plats
Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B

Tid
Tisdag 20 november 2018, 10.00-16.00, kaffe/the och smörgås finns från 9.30

Kostnad
En kostnad om 200 kr för lunch och eftermiddagsfika debiteras deltagarna. Deltagande via Skype är kostnadsfritt

Anmälan
Anmälan gör du längst ner på sidan senast 16 november 2018. 
Var snäll och anmäl er även om ni deltar via Skype, det underlättar för mig att veta hur många som kopplar upp sig. I anmälningsformuläret kan man ange Skypedeltagande.

Preliminärt program

9.30-10.00 
Kaffe

10.00-11.15 
Vad händer nationell och regionalt
Handlingsplanerna    Framtiden UPH & SKL 
NoK (fortsatt regional samordning?)
*RPO/NPO
schizofreniriktlinjerna
Kvinnofridsarbetet
Regionala och lokala överenskommelser psykisk hälsa
Missbruk
SKLs Handlingsplan
Länsavtalet Beroendecentrum – resultat av enkäten
*Nytt från Expertgruppen 
Infektion/sprututbyte
Regionalt - övrigt
Översyn av länets ungdomsmottagningar – lägesrapport
Strategi patient och brukarmedverkan

11.15-12.00 
Detta händer lokalt - rundan

12.00 
Gemensam Lunch

13.15-14.15 
David Rosenberg, Umeå universitet, informerar om ett projekt via Forte som startar vid årsskiftet 2018-2019, där det finns möjlighet för några kommuner att delta. Projektet heter ”Hur kan en evidensbaserad praktik förverkligas i svenska glesbygdskommuner? Utveckling och utvärdering av en modell för implementering av nationella riktlinjer för stöd och behandling vid schizofreni”.  Läs mer i bifogad sammanfattning.

14.15-14.45  
Resurscentrum Hedersvåld
Länsstyrelsen Norrbotten
Sara Avander & Annika Hellgren 

14.45-15.05  
Fika  

15.05-15.30  
Information från FoUI
Benitha Eliasson, Vetenskaplig ledare, FoUI, Norrbottens Kommuner
 
15.30-16.00  
Kartläggning av kommunernas webbsidor
Peter Ingelund, NSPH

16.00  
Avslut

Välkommen!
Helena Asklund