Meny

Länsträff IFO-chefer 16 mars 2021

Datum: 16 mars 09:30 - 16 mars 16:00
Plats: Digitalt möte via Teams

DAG
tisdagen den 16 mars 2021

TID
kl.09.30 -16.00

PLATS
Där du är. Digitalt möte via Teams

MÅLGRUPP
IFO-chefer eller motsvarande

ANMÄLAN
via Outlookinbjudan eller via mejl till helena.asklund@kfbd.se

PRELIMINÄRT PROGRAM
09.30-10.00
Välkommen till dagen - presentation

10.00-10.30
Yrkesresan
Eva Lakso, Avdelningschef Social Välfärd: Norrbottens Kommuner

10.30-10.45
Paus

10.45-11.15
Gemensam familjehemsutbildning i länet
Eva Lakso, Avdelningschef Social Välfärd

11.15-11.45
Nära vård och omsorg
Åsa Heikkilä, utvecklingsledare, Norrbottens Kommuner

11.45-12.15
”Kunskapsstöd om socialtjänstens insatser för barn och unga (6-18 år) med
normbrytande beteenden inklusive kriminalitet.”
Eva Lakso, Avdelningschef Social Välfärd

12.15-13.15
Lunch

13.15-14.00
Information om Psykisk hälsa arbetet
Överenskommelsen SKR-Regeringen
Nuläge länsgemensam handlingsplan missbruk/beroende
Läget för projektet Effektiv planering av insatser för missbruk (EPI)
Systematisk uppföljning genom missbruk - beroende ASI/UBÅT
Ungdomsmottagning – Nytt arbetssätt?
Helena Asklund, utvecklingsledare, Norrbottens Kommuner
Benitha Eliasson, vetenskaplig ledare, Norrbottens Kommuner

14.00-14.30
Aktuella forskningsprojekt
Benitha Eliasson, Vetenskaplig ledare, Norrbottens Kommuner

14.30-14.50
Paus

14.50-15.20
Under rådande omständigheter – ny rapport från vårdanalys
Eva Lakso, Avdelningschef Social Välfärd

15.20-15.50
Länsgemensamma frågor –Rundan – kommunerna berättar

15.50-16.00
Avslut – tack för idag

Välkommen
Eva Lakso
Benitha Eliasson
Helena Asklund
Åsa Heikkilä