Meny

Länsträff Kvalitetsnätverket 8 oktober 2020

Datum: 08 oktober 09:30 - 08 oktober 12:00
Plats: Teams

Välkommen till Kvalitetsnätverkets introduktionsträff. Du som arbetar inom socialtjänsten med någon form av förbättringsarbete, kvalitets- eller verksamhetsutveckling är inbjuden till denna introduktionsträff med Kvalitetsnätverket. Du kan vara involverad i eller ska starta upp ett utvecklings- eller förbättringsarbete i din kommun eller så arbetar du med kvalitetsfrågor på olika sätt, som kvalitets- eller verksamhetsutvecklare, strateg eller motsvarande. Eftersom det finns en osäkerhet kring möjligheten att ha fysiska möten i Corona-pandemins tider genomförs en digital introduktionsträff. Det känns viktigt att starta upp detta nätverk då socialcheferna har påtalat behovet av ett nätverk för kvalitetsfrågor.

TID
Torsdagen den 8 oktober 2020 klockan 09.30-12.00

PLATS
Deltagande via Teams (länk skickas ut till de som anmält sig)

MÅLGRUPP
Socialtjänstens kvalitets- eller verksamhetsutvecklare (motsvarande) samt de som driver eller ska påbörja ett utvecklings- eller förbättringsarbete. Hör av dig till benitha.eliasson@kfbd.se om du har frågor om deltagandet

PROGRAM
På nästa sida står det mer om träffens syfte och innehåll

AVGIFT
Ingen avgift. Meddela eventuella förhinder till benitha.eliasson@kfbd.se

ANMÄLAN
Anmälan om deltagande gör du längst ner på sidan senast 2020-10-01. Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan 070-693 54 78 eller marie.malkan@kfbd.se

MEDVERKANDE
Benitha Eliasson FoUI Norrbottens Kommuner
Karin Sundström Norrbottens Kommuner
Ellinor Larsson Luleå kommun

Innehåll och syfte med träffen
Kvalitetsnätverket är ett av de länsnätverk som prioriterats av socialcheferna för att arbeta för en kunskapsbaserad socialtjänst som utgår från de olika kunskapskällorna i en evidensbaserad praktik (professionens, brukarnas och bästa tillgängliga kunskap) och från ett vetenskapligt förhållningssätt.
Tanken är att dela erfarenheter av och arbeta för att de förbättrings- och kvalitetsarbeten som genomförs är av god kvalitet. På vilket sätt detta ska ske och med vilket innehåll kommer att vara ett centralt inslag under introduktionsträffen. Därför är det bra om ni innan träffen funderar igenom hur behoven ser ut i er kommun/era verksamheter och vad ni skulle vilja arbeta med och dela med er av.

Bjud gärna med fler från din kommun om det finns intresse och behov för att kunna fördjupa dialogen och inputen till oss inför kommande träffar och deras innehåll. Vi ser gärna att olika kompetenser och erfarenheter samlas till denna första träff. Resultatet från träffen återkopplas till socialcheferna under hösten.

Preliminär dagordning
09.30-10.00
Om Kvalitetsnätverket – en inledning
Presentationsrunda
Bakgrund till nätverkets uppstart
Nätverkets regionala och nationella sammanhang

10.00-10.15
Paus

10.15-11.00
Introduktion till två teman: systematisk uppföljning och digitalisering

11.00-12.00
Idéer om nätverkets syfte, innehåll och arbetssätt formas tillsammans
Frågor att reflektera över som gäller behoven i din kommun kommer att skickas ut innan träffen.


Välkommen med din anmälan!
Benitha, Karin och Ellinor